DELA

Backmans sista kvartal visar resultatförbättring

Fredagens ledare berörde att nazistvänliga klottrare har problem med stavningen. Efter att ha läst fredagens tidning kan man även konstatera tidningsklottrande redaktörer, i vänstervridna tidningar, har problem med siffror.
Viking Lines resultat var nämligen inte alls en resultatförsämring, som artikeln om Vikings q1 framförde. Sett till den vedertagna YOY jämförelsen var rapporten på ingen punkt en resultatförsämring. Speciellt i ett bolag som Viking Line vore det relevant att lyfta fram resultat före skatter som det viktigaste resultatmåttet då intäkter och resultat genereras ojämnt över året.

I artikeln sägs det att rörelseresultatet ”dök [sic!] till strax över 17 miljoner euro … från knappt 19 miljoner euro”. Att på detta sätt omvandla resultatet till absoluta belopp och därmed dessutom vinkla hela utvecklingen gällande resultatet vill jag hävda att både är ett allvarligt fel och hjälper till att misskreditera hela den ekonomiska utvecklingen, inte bara för Viking, utan även för vår finländska ekonomi som nu på nytt dragits ned i recession enligt preliminära siffror.
Dessutom väljer man att vinkla alltihop med att det var Backmans sista kvartal, och indirekt även hans försämring. Resultatet före skatter är bättre än de båda föregående årens första kvartal och avspeglar ur min synvinkel det effektiva arbete med att sänka kostnaderna som Backmanregimen utförde. Att säga att resultatet inte var någon höjdare är det säkert få av de som minns 2-euros dividender som säger emot, men att i ett läge då Viking kämpar med att ens betinga ett 50-cents resultat per aktie, inte betona de resultatframsteg som gjorts, bidrar inte till att synen ändras.

I det här fallet bygger allting säkerligen på ett misstag av en erfaren reporter, men att förstå dessa fels innebörd och omfattning framgår inte vid notisliknande rättelser som inte läses av lika många som rubriker på sida 2.
Utan politiskt ställningstagande (vote for Britt)
Simon Karlsson
aktieägare och ekonom