DELA

Backar regeringen upp polismyndigheten?

Landskapsregeringen drog in närmare 70 000 euro i budgeten 2017 för den åländska polismyndigheten. I var och varannan polisrapport och i tidningarna står det att läsa om narkotikarelaterade brottsfall runt om på Åland just nu.

Det är vida känt att nyttjandet av narkotika kryper nedåt i åldern, så lågt som till 11–12 åringar. Det är en riktigt skrämmande utveckling. Drogernas framfart för med sig mycket annan brottslighet och folk mår dåligt runt om på Åland. Ålänningarna har även börjat låsa om sig.

Den 5 maj 2016 skrev landskapsregeringen och ministrarna Wille Valve, Nina Fellman och Tony Asumaa en insändare ”Hur stoppar vi drogerna? Den 16 augusti 2016 skrev jag en insändare ”Det är dags att vakna nu” där jag krävde att LR ger mera resurser till polisen för att bekämpa narkotikan.

Det blev debatt i lokaltidningen och polismästaren Maria Hoikkala bekräftade den 18 augusti 2016 att det är en kraftig ökning av narkotikafallen på Åland. Hon sade att polisen i nuläget med deras resurser klarar av att sköta den dagliga verksamheten men inte mera.

Landskapsregeringen skrev vidare att de har beredskap att göra mer och att de under de närmaste månaderna kommer att följa situationen på fältet noggrant ” landskapsregeringen har sedan dess alltså dragit ner på budgetmedel för polisen och något svar från landskapsregeringen hörs aldrig. Ärendet tystas ned och frågan vi bör ställa oss.

Vad gör landskapsregeringen för att backa upp Ålands Polismyndighet i deras just nu viktiga arbete besvaras aldrig. Istället läggs det mesta fokus nu på kommunreformer och annat som de anser vara viktig.

När tänker landskapsregeringen på allvar agera mot narkotikans och drogernas framfart på Åland. Vad har personerna i polisstyrelsen för roll och uppdrag eller gör de bara som landskapsregeringen säger. Det är dags att vakna nu, kom ut på fältet och följ situationen noggrannare innan det är försent.

Människor har redan fått sätta livet till, hur många fler ålänningarna skall behöva gå samma öde till mötes förrän landskapsregeringen tar krafttag och visar mer vilja i Polisens viktiga arbete än att föra in en skrivning i en budgettext.

Åland har länge varit en mycket trygg plats att bo på. Verkligheten är snart inte densamma längre. Jag vill som ålänning och skattebetalare inte höra orden ”vi har varit för naiva” från landskapsregeringens den dagen det gått för långt. Agera nu innan det är försent.

Anders Holmberg

Köpman och politiker