DELA

Backa från Stornäset-bana!

Min vän Karl-Anders Lindholm kom olyckligtvis att ta åt sig av min tidigare insändare, där jag kallade personer som ringde till radion och skällde på oss golfbanemotståndare för ”gamla stofiler”.
Jag hörde nog Karl-Anders samtal till radion, han skällde inte på oss men han berömde golfklubben på ett sådant sätt att man nog kunde ha tagit det så. Men nu var det inte riktat mot Karl-Anders, han vart ju inte heller avbruten av programledaren. Men jag erkänner att uttrycket var fult. Jag ber om ursäkt för det.

Efter ett långt liv har även jag lärt mej att den som värnar naturen är en förlorare, de krafter som är för att exploatera naturen är starkare. Den dag allting är exploaterat är det ute med mänskligheten, åtminstone i nuvarande form. Det utmålas en idyll där den nya golfbanan är navet i en utveckling som kan bli till en ren välsignelse för bygden och hela Åland.
Struntprat, ingen nämner ordet hållbar utveckling, det liksom bara glöms bort.
Skulle man redan nu räkna ut hur mycket bränsle det åtgår på en golfsäsong, nu även vintersäsongen, för att framdriva alla motorfordon som transporterar folk och banskötseln skulle man nog häpna. Att ordna boende på Kungsgården kan väl inte fordra att man förstör Stornäset?

Det ryktas att de nuvarande banorna börjar gå dåligt så det är därför Stornäset skall offras för att rädda alltihop en tid igen. Stornäset är inget öppet landskap som behöver ”räddas” av golfbanor.
Sedan har jag inte kallat Bror-Erik Sjölunds spårkörning för charmoffensiv.
Det tycks inte finnas en möjlighet att någon skall förstå varför makthavarna kämpar emot, det handlar inte bara om Karl-Anders älgjakt, Isabells ridturer eller Lennarts aktiviteter. Det handlar om att bevara något åt eftervärlden i en tid när alla (praktiskt taget) områden mot vatten bebyggs. Det kommer säkert alltid att finnas människor som inte äger egen strand, då kan områden som Stornäset vara guld värda som orört allmänt område.

Både Karl-Anders, Isabell och Lennart kommer att under sin livstid hitta områden med strand att röra sig på. Jag råder Ålands Golfklubb att självmant dra tillbaka sin ansökan om arrende på Stornäset, motståndet är mycket hårt och den nybildade föreningen ”Stornäsets Vänner” kommer att göra allt för att förhindra en golfbana där.

Lennart Karlsson
Kastelholm