DELA

Avverka inte gammal skog!

Det gör ont i mig att se hur Böjsas skogen i Jomala har kalavverkats. Ni ska veta att jag under årens lopp har gjort mitt bästa att försöka bevara skogen som ett rekreationsområde och som ett naturreservat men jag lyckade inte med det. Istället blev det som jag varnade för redan när landskapsregeringen år 2010 gav danaarvet till Jomala kommun utan att ställa krav på kommunen att skydda dessa värdefulla skogar för framtiden. Skogen skulle skövlas och så blev det.

Ungefär hälften av Böjsas skog var gammal skog med en medelålder på över 140 år och den allra största delen (68 ha) var över 90 år gammal. Det är unikt att så en stor del av ett hemman är gammal skog och det finns knappt sådana fastigheter på Åland i dag. Dessa skogar är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt men också för människor att vandra i, plocka svamp och jaga. Människan behöver skogen för att må bra, vårt jordklot behöver skogarna för att binda koldioxid men också för att i gamla skogar finns en biologisk mångfald som utarmas och försvinner i och med dagens moderna skogsbruk.

Det som sker under markytan är också oerhört viktigt. Där finns mykorrhiza-svamparna som är av stor betydelse för kolbalansen på vår planet. De håller stora mängder kol bundet i marken och kolbalansen har sin tur avgörande betydelse för växthuseffekten. Hela denna underjordiska väv av svampar, mikrober och växter som har tagit lång tid att skapats slås sönder av stora skogsmaskiner på någon timme. Träden må växa upp igen, men att återskapa det liv som en gång funnits under mossan tar århundraden att få tillbaka.

Min uppmaning till Ålands landskapsregering, Fastighetsverket, kommuner och församlingar samt till privatpersoner på Åland är inte avverka gammal skog. Vi har råd att bevara de få gamla skogar som finns kvar.

Skogarna behövs för att vi människor och vår planet ska må bra, för djuren och den biologiska mångfalden. Det finns andra värden här i världen än bara pengar.

Carina Aaltonen (S)