DELA

Avtal finns om fältarbetarna

Bästa Cita Nylund, ledamot i Lemlands kommunstyrelse.
Hammarlands kommun har ett gällande avtal med Mariehamns stad om fältarbetarnas verksamhet ute på landsbygden och i Mariehamn. Enligt vår tjänsteman kommundirektör Kurt Carlssons tolkning har avtalet sagts upp för sent av Mariehamns stad för att upphöra att gälla den 31 december 2010. Detta betyder att avtalet är i kraft ytterligare ett år fram till den 31.12.2011. Avtal och uppsägningsklausuler av avtal skall följas annars är det ingen ide att ingå några avtal.

När det
gäller fältarbetarnas verksamhet är den synnerligen viktig för våra barn och ungdomar på Åland både i Mariehamn och för oss ute på landsbygden och här i Hammarland. Men enligt den information som vi ledamöter fått i kommunstyrelsen av vår ledande tjänsteman i kommunen i Hammarland i beredningen av ärendet så borde det nu finnas gott om tid att förhandla om betalningsansvaret mellan Mariehamn och landsbygden för denna viktiga fältarbetarverksamhet.
Om inte vår juridiskt sakkunnige kommundirektör har rätt i sin tolkning av uppsägningsklausulen i avtalet med Mariehamns stad så kommer jag självklart som kommunstyrelseledamot i Hammarland att verka för att vi ska anslå 8.569 euro och 16 cent till fältarbetarnas verksamhet för år 2011 i höstens budgetbehandling i Hammarlands kommun för år 2011 så att fältarbetarverksamheten inte skall behöva drabbas av att säga upp någon av de nu anställda fältarbetarna för att kunna fortsätta sin viktiga verksamhet.

Samhället som sådant sparar mycket resurser på att våra barn och ungdomar som har problem kan fångas upp i rätt tid och tas om hand och här har fältarbetarna en stor uppgift.

Henrik Lagerberg (S)
kommunstyrelseledamot i Hammarland