DELA

Avslöjande uttalande

Inom psykologin finns det en företeelse som kallas freudiansk ”felsägning”. Det är när en person i ett ”obevakat ögonblick” låter underliggande och i praktiken styrande värderingar bryta igenom det välputsade civiliserade skalet.
Det är inte utan att man kommer att tänka på detta när man tar del av lektor Dan Nordmans uttalande inför klass, där han kallar elever från andra skolor än lyceet för kossor.

Dessutom verkar Nordmans och andras synnerligen aktiva motstånd mot Struktur 07 vila på bristande kunskap om vad reformen går ut på. Också efter reformen skulle en överväldigande majoritet av Nordmans elever vara sådana som sökt och antagits till lyceet. Som förut alltså.

De kattor som eventuellt hade slunkit med bland hermelinerna – för att ta en annan bild från djurvärlden – skulle ha varit kloka och framåtsträvande elever, som vid sidan av sin yrkesutbildning vill fördjupa sina teoretiska kunskaper. Farligare än så är de inte och i grunden inte annorlunda än lyceisterna!
Det finns tydliga tecken på att vissa partier nu i valrörelsen triumferande kommer att peka på sina ”insatser” för att bromsa Struktur 07. Andra igen har fått kalla fötter och vänt kappan efter den populistiska vinden och hoppat av från sina grundvärderingar. Sådana manövrer brukar sällan ge den utdelning man föreställer sig.

För oss väljare gäller i vilket fall som helst att vi tar oss en grundlig funderare innan vi lägger vår röst.
Sten-Erik Abrahamsson