DELA

Avskaffade avdrag kan sänka skatterna

Syftet med avdragssystemet är att man vill införa skattelättnader för skattebetalare. I praktiken orsakar nuvarande system motsatt effekt. Avdragen gör att kommunerna får in mindre skatt genom att det uppstår en mellanskillnad i hur mycket skatteinkomster kommunen borde få mot hur mycket kommunen faktiskt får. Mellanskillnaden ersätts inte av lagtinget därmed måste kommunerna hitta på ett sätt att få in mellanskillnaden som behövs för att bedriva sin lagstadgade verksamhet. I princip det enda kommunerna kan göra är att höja inkomstskattesatserna, i takt med att det skapas nya avdrag.

Om lagtinget tar bort avdragen inom ramarna för åländsk behörighet kan kommunerna sänka sina skattesatser. Ålands kommunförbund har gjort en utredning som grundligt redogör fakta bakom och jämförelsen mellan fastställd skattesats med reell skattesats (skattesats utan avdrag). Här följer ett axplock på hur kommunala skattesatsen skulle förändras om alla (finska och åländska avdrag) togs bort: Sund skulle gå från 19,5 procent i kommunal inkomstskatt till 12,67 procent, Mariehamn från 17,25 procent till 12,92 procent, Hammarland från 17,25 procent till 10,93 procent, Finström 18,50 procent till 12,41 procent, Geta från 18,50 procent till 10,44 procent och listan fortsätter i samma anda för alla kommuner. Totalt för hela Åland från 17,38 procent till 11,94 procent. Skillnaden i kommunala skattesatser med eller utan specifikt åländska avdrag beräknas utifrån respektive kommuns faktiska skatteintäkter och avdrag och kan göras inför år 2023 då skattesatserna för år 2022 bestäms nu under hösten.

Resultatet av föreslagen åtgärd blir att summan i invånarnas plånböcker ej förändras men kommunerna kan sänka inkomstskattesatserna och vi får ett förenklat system. Genom att kommunerna kan erbjuda lägre inkomstskatt skapas ett incitament för inflyttning från våra grannländer. Åland skulle stoltsera med bland de lägsta inkomstskatterna i Norden. Lagtinget ska använda de verktyg vi har i självstyrelselådan till att främja inflyttningen till Åland. I ljuset av hundra år av egensinne och aktuell budgetdebatt är det ett konkret förslag till reform.

VICTORIA JOHANSSON

PARTISEKRETERARE FÖR OBUNDEN SAMLING