DELA

Avskaffa våldet mot kvinnor

Idag, fredag den 25 november, är det FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Enligt FNs beräkningar kommer 70 procent av världens kvinnor någon gång under sin livstid att bli utsatta för våld. I Sverige anmäldes omkring 29 100 fall av misshandel mot kvinnor under 2009, i drygt 80 procent av fallen var förövaren en man. På Åland anmäldes omkring 110 fall av olaga hot, misshandel och våldtäkt mot kvinnor 2007 (Kvinnor och män på Åland 2008). I de fall där gärningspersonen är en närstående är mörkertalet troligen relativt stort (På tal om kvinnor och män 2010).
Störst risk för att bli utsatta för våld löper kvinnor i det egna hemmet eller inomhus, av en manlig förövare som de känner sedan tidigare. Det kan till exempel vara en partner, före detta partner, manlig bekant eller släkting. Våld mot kvinnor förekommer också utomhus, i form av till exempel överfallsvåldtäkter, trakasserier, sexuella övergrepp och tjatsex. Våld och hot om våld begränsar kvinnors livsutrymme och livskvalitet i hemmet så väl som i resterande delar av samhället.

Samhället har idag en ambivalent inställning till våld och inte minst killar uppfostras med dubbla budskap. Samhället tar starkt avstånd från våld samtidigt som vi också hyllar det. Hjältar i filmer och tv är (oftast) män som utövar våld för att besegra fienden. Leksaker riktade till killar är ofta uppbyggda kring våld, som till exempel actionhjältar, krigare och skjutvapen. Det dubbla budskapet finns också inom idrotten där budskap om ”fair play” varvas med förväntningar om att ge igen på fula tacklingar i hockeyrinken eller på fotbollsplanen. Vardagsvåld är en annan form av våld som innefattar skojbråk som ett sätt för killar att umgås på. Det kan vara knuffar, brottning, slag i bakhuvudet och verbala kränkningar. Detta våld förklaras ofta med att det bara är på skoj.
På detta sätt fostras killar in i en våldskultur där de lär sig att våld är något som är okej att använda i vissa situationer – t ex inom idrotten, i självförsvar, på skoj, när någon förtjänar det, när konflikten inte kan lösas på andra sätt osv. Killars uppfostran och relation till våld drabbar dem själva samtidigt som det också drabbar tjejer och kvinnor (Svensson 2008, allan-metodmaterial för samtalsgrupper).

De flesta män är inte våldsamma, men det är gruppen män som står för huvuddelen av våldet i samhället. Av denna anledning behövs våld mot kvinnor (likväl som våld mellan män) förstås som något tätt sammanvävt med maskulinitet. För att göra verklighet av avskaffandet av våld mot kvinnor behöver samhället satsa mer på preventiva åtgärder och jämställdhetsfrämjande satsningar som problematiserar normer kopplade till kön.
Ålands fredsinstitut arbetar kontinuerligt för fred och mot våld bland annat genom förebyggande satsningar inom ungdomsverksamhet, både lokalt på Åland och i internationella samarbeten.

Fredsinstitutet har drivit och/eller driver tjej- och killgruppsprojekt i bland annat Litauen, Lettland, Ryssland and Azerbaijan samt på Åland. Tjej- och killgrupper är en våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande metod, som stärker unga och erbjuder en arena för kritisk diskussion om begränsande könsnormer. Från och med hösten 2011 håller vi workshopen ”Fair Sex” med elever i årskurs två i gymnasieskolorna på Åland. Fair Sex är en våldspreventiv satsning som syftar till att förebygga sexuellt våld genom att ge unga tillfälle att diskutera normer kopplade till kön och sex. I workshopen lyfts bland annat frågor som ömsesidighet, respekt och gråzoner kopplade till sexuella relationer och praktiker.

Den 15 december hålls en avslutningskonferens för EU-projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri. Klockan 13-17 i konferensrummet på hotell Pommern berättar personal från Ålands fredsinstitut samt Iluta Lace från samarbetsorganisationen Marta i Lettland om projektets resultat. Dessutom talar Magnus Sjögren, legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) och mer än 10 års erfarenhet av jämställdhetsarbete.
Jenny Jonstoij
Projektledare för projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”, Ålands fredsinstitut