DELA

Avskaffa arvs- och gåvoskatten

Under statsminister Göran Perssons (S) tid som statsminister avskaffades arvs- och gåvoskatten i Sverige 2004. I linje med rådande svensk socialdemokratisk samhällssyn var aktuell statlig skatteintäkt inte omistlig och drabbade i högre grad dem med svag ekonomi vid gåva eller arvsskifte.

Avskaffandet av arvs- och gåvoskatt i Sverige har medfört en förenkling vid generationsskifte, gåva och arv, då även mottagare med små ekonomiska möjligheter kan behålla gåvan eller arvet utan att tvingas till försäljning för att kunna erlägga skatt till staten.

Under rådande förhållanden här på Åland ska gåvomottagare betala 11 % i statlig skatt på värdet av gåvan och med egna medel. God hälsa och goda anställningsvillkor borgar för att man kan både kan spara en slant och planera i tid inför en generationsväxling.

Önskvärt vore att en förändring sker inom den lagstiftning kring familjerätt som tillämpas på Åland.

MATTEUS 13:12