DELA

Avloppsfrågan i södra Lemland

Sedan jag skrev ett par insändare rörande avloppsfrågan i södra Lemland i november ifjol har det hänt en hel del, men det finns fortfarande många frågetecken och främst nu i valtider är det intressant att få veta hur ni politiker vill lösa denna så viktiga fråga framöver.
Tekniska nämnden beslöt i våras att Terrana Ab skulle göra en översiktsplan för utbyggande av avlopp i Västeränga / Flaka samt att kommuningenjören skulle göra en enkät för att utreda vilken typ av avloppslösning som invånarna i Västeränga/Flakaområdet prioriterar.

Terrana Ab har fullgjort sitt uppdrag, men hur är det med enkäten ? Jag har inte sett nån enkät, men andra kan ju ha fått den och jag missat den. Har dock inte sett några resultat i TN protokoll så den är kanske inte utförd ännu.
Terrana Ab har tagit fram fyra olika alternativ för avloppslösningar i södra Lemland och de går i princip ut på 1. Kommunalt avlopp, 2. och 3. Lokala avloppslösningar i södra Lemland och 4. Enskilda avlopp.

Sen kommer det svåra att förstå. TN konstaterar att kommunalt avlopp till Västeränga/Flaka är en stor ekonomisk investering. Visst är det. 1,25 milj € är mycket pengar. Men handlar det inte om att vi skall få en renare miljö ? Jo !! Vilken är då prislappen för miljösatsningar ?
Ser man på intäkter kontra driftsutgifter i Terrana Ab:s utredning så är det en inkomst för kommunen på 5.000 €/år. M.a.o .När avloppet väl är byggt så är det en inkomstkälla enligt utredningen. Visst vet jag att avskrivningar och räntor och annat tillkommer men den direkta driften blir ingen direkt ekonomisk belastning .

Lemland är en rik kommun med överskott i boksluten. Det börjar bli dags att även vi i södra Lemland får ta del av detta överskott. Investera nu . Investera i ett kommunalt avlopp till södra Lemland.
Att då som TN föreslå att det skall utformas ett bidragssystem för att bygga ut/om befintliga avlopp, som är det klart sämsta alternativet ur miljösynpunkt verkar märkligt.
Det innebär ju att vi som bor här kommer att fortsätta att med kommunala medel (bidrag) släppa ut fosfater, kväve med mera i Östersjön. Det går vi bara inte med på .
Lemland går ju ut med att man är en grön kommun. Lev nu upp till det !

Så här förstår jag att Terrana Ab analyserar sin utredning:
Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är det bästa alternativet
1) Enbart enskilda avloppslösningar
2) Lokal decentral slutbehandling
samt kombinationer av dessa

Ur ett privatkonomiskt perspektiv är det bästa alternativet
1) Kommunalt avlopp (Pumpstationer, överföringsledning)
2) Lokal central slutbehandling (lokalt större reningsverk)

Ur ett miljöperspektiv är det bästa alternativet
1) Kommunalt avlopp
2) Lokal central slutbehandling
För mig finns det bara ett alternativ som gäller och det är alternativet ” Ur ett miljösperspektiv … .” eftersom det var det som var kravet och är målet för 2014, nämligen bättre rening för en bättre vattenmiljö i Östersjön !

Visst är jag medveten om att alla här i Västeränga/ Flaka inte kan ansluta sig till ett kommunalt avlopp och då är ett rättvist bidragsystem det enda alternativet och det hoppas jag också utformas så att det kan ansökas retroaktivt i ett antal år, för de som redan byggt ut sina gamla avlopp till ny miljöanpassning.
Ytterligare förutsätter jag att bidragssystemet utformas på ett sådant sätt att kostnader för att anlägga ett enskilt miljöriktigt avlopp inte blir högre för ett privatavlopp än för de som kan ansluta sig till det kommunala avloppet, som jag förutsätter kommer att byggas till Västeränga/ Flaka om man läser kommunstyrelsens protokoll från den 22.8 2011.

Kommunstyrelsens senaste protokoll är väldigt kryptiskt skrivet och svårtolkat, men man kan tolka det så att avsikten är att satsa på utbyggnad enligt alternativ ”A. kommunalt avlopp” kompletterad med ett rättvist bidragssystem. Jag hoppas att jag har tolkat det rätt .
Politiker bekräfta eller dementera detta Det är många med mig som vill få besked.
Det är val den 16 oktober.
Hasse Persson i Flaka
Pensionär och reflektör