DELA

Avkriminalisering skulle öka användningen

Med anledning av William Ramsdahls uttalanden rörande en avkriminalisering av narkotika vill vi framföra följande.
Den allt mera accepterande inställning som idag råder när det gäller narkotika är skrämmande. Debatten som förs om narkotika, främst cannabis, präglas av missuppfattningar och ibland till och med felaktigheter. Ramsdahl lyfter fram att en avkriminalisering innebär att ”vi låter folk pyssla med det de vill, inom rimliga gränser” (Ålandstidningen 30.1).
Frihet och eget ansvar är förvisso viktiga byggstenar i ett samhälle, men reglering och tydliga lagar måste finnas för att inte allt ska falla ihop. Den enskilda individen måste följa lagar och regler till förmån för samhället i helhet.

Lagarna rörande narkotika(användning) finns av en orsak; all form av narkotika, allt från cannabis till heroin, är nämligen skadligt! Det handlar inte bara om fysiska skador så som exempelvis lung- och leverskador, utan också om psykiska skador. Man har exempelvis hittat samband mellan cannabisanvändning och psykoser och schizofreni.
Viktigt att belysa i denna debatt är att de substanser som en del väljer att kalla ”lättare droger” ofta dessutom är en inkörsport till andra droger, och att all form av narkotika är beroendeframkallade. Vi kan på inget sätt omfatta Ramsdahls uttalande och ställer oss frågan varför man skulle avkriminalisera något som man efter omfattande forskning vet att är skadligt?
Här kanske någon vill jämföra den lagliga alkoholen med den olagliga cannabis-produkten. Vi menar dock att det inte går att jämföra farligheten mellan två helt olika droger, och är förundrade över varför man i många fall argumenterar för legalisering/avkriminalisering genom att hänvisa till att alkohol är skadligare/lika skadligt.
Varför skulle vi tillåta ytterligare en skadlig produkt att få fäste i vårt samhälle?

En avkriminalisering skulle sända signaler om att samhället accepterar att personer använder narkotika, något som i sin tur på sikt kan göra det svårare att nå fram med informationen om vilka risker och faror personer som använder narkotika utsätter sig för. Erfarenhet visar att exempelvis sänkning av alkoholskatt har gjort att alkoholkonsumtion ökar, och med den ökade konsumtionen kommer även de alkoholrelaterade sjukdomarna.
Vi tror att en avkriminalisering skulle öka användningen och det i sin tur skulle sätta stor belastning på social- och hälsovården. En avkriminalisering påverkar således inte enbart den enskilda individen, utan samhället i sin helhet. Vi vill även påpeka att man inte kan överföra de portugisiska erfarenheterna direkt till det åländska samhället på det sätt Ramsdahl gör.
Vi har en helt annan kultur och andra förutsättningar i Norden.
Den operativa gruppen för risk- och missbruk
(består av representanter från polis, tull, ÅHS, studerandehälsan, Alkohol- och drogmottagningen, AMS, PAF, Byrån för samhällspåföljder, Ålands Landskapsregering, projektet Vision Nolltolerans & fältarna)