DELA

Avgiftsfritt för barn en investering

Hej Daniel. Det är bra frågor du ställer och jag ska besvara dem efter bästa förmåga.

Till att börja med så går det uppåt för Mariehamns ekonomi, samfundsskatter och andra inkomster blir högre hela tiden.

Stadens budgetar har de senaste tre åren varit underfinansierade, för att skapa ett tryck på nerskärningar på alla våra enheter. Vi har kommit till vägs ände med den politiken i mitt tycke. Det är nu så tight på många avdelningar att det inte finns plats för fler ”effektiviseringar”. Däremot har vi nu haft i tre års tid 2–3 miljoner i överskott.

Mitt förslag är att vi tar en liten del av det överskottet och utvidgar socialnämndens budget med budskapet att man ska sänka/ta bort barnomsorgsavgiften.

En annan avgift som är väldigt hög är eftisavgifterna, men den har jag ingen kontroll över för den ligger på bildningsnämnden, så jag gör inte mer än nämner den.

Så, inga skatter ska höjas, stadens subventionerar redan barnomsorgen med så gott som hela summan (fem miljoner minus 100 000) och det skulle hjälpa både barnfamiljer och näringsidkare, eftersom pengarna skulle komma ut i samhället och få kvarnarna att mala där. Vilket på sikt ger en starkare stad.

Vad gäller att låta barn under 18 år gå till ÅHS gratis så jobbar vi för det, men det finns ett starkt motstånd från andra partier som tycker att avgifter ska styra samhället.

Vi socialdemokrater ser istället till Sverige, Finland, Danmark och Norge där det länge varit avgiftsfritt för barn att söka hjälp inom hälsovården.

De ser det helt enkelt som en investering i framtiden, det tycker jag vi också borde göra. Något vi säkert kommer att göra när vi går in i nästa mandatperiod.

Det fanns fler frågor i artikeln, men jag vill inte detta ska bli för långt så de kommer i senare insändare.

Vill prata om de frågorna (eller om någon annan vill det) så slå en signal.

Jag finns på 0405 898 300 och pratar gärna politik.

Allt gott

Igge Holmberg (S)