DELA

Avgiftsfri kollektivtrafik

Nu är tiden inne för att ta steget fullt ut för en avgiftsfri kollektivtrafik på hela Åland.
I lördags var Det röda rummet i Godby med temat kollektivtrafik. Uffe Grüssner, trafikidkare och Runar Karlsson, trafikminister diskuterade frågan med socialdemokratiska lagtingskandidater. Samtidigt gjordes en enkät i frågan bland förbipasserande i centrum. Med något enstaka undantag förespråkade alla som svarade avgiftsfri trafik. Rätt genomförd kommer det här att bli en rejäl satsning på en bättre miljö på hela Åland.
En förutsättning är förstås bättre turtäthet och fler busslinjer så dom flesta landsbygds- och skärgårdsbor kan anlita bussen – det kan vi inte i dag.

Enligt ÅSUB:s statistik gjorde vi ålänningar avdrag för resor och hyra av bostad på 5.712.000 euro (OBS! fem miljoner sjuhundratolvtusen euro) bara under år 2005. Det här är pengar som undandras kommunal beskattning och sålunda drabbar den kommunala ekonomin. Bilen kommer alltid att behövas på Åland men att slentrianmässigt använda den där bussen kunde vara ett alternativ är rent slöseri med både miljö och pengar.
Samhällsekonomiskt och miljömässigt kommer avgiftsfri kollektivtrafik att bli rena lottovinsten för Åland.
Dessutom får vi på köpet en trafik som kan nyttjas av samtliga invånare – såväl unga och andra utan körkort, äldre, funktionshindrade m.fl. kategorier som av olika skäl saknar tillgång till bil.
Anders Stenmark,
civilingenjör med inriktning på regional samhällsplanering ,
lagtingskandidat (s)