DELA

Avgiftsfri busstrafik i hela landskapet

Det förefaller som om avgifstfri kollektivtrafik skulle bli en viktig valfråga. Det är mycket bra.
I Mariehamn har vi erfarenhet av avgiftsfri busstrafik sedan år 2000. När vi införde avgiftsfri busstrafik hade antalet resenärer sjunkit till 90.000 i året. Idag är motsvarande siffra 340.000. En stor framgång med andra ord.
Ofta hör man någon påstå att det är mest ungdomar som åker buss. Det är fel. Majoriteten av de åkande är vuxna personer över 18 år. Den avgiftsfria bussen kostar mariehamnarna 500.000 € i året.
Mycket pengar säger säkert någon. Och visst är det så. Man kan jämföra med. t.ex. Mariebad som kostar 800.000 € i året.

Jag tycker att både den avgiftsfria bussen och Mariebad är viktiga och vill slå vakt om båda två. Avgiftsfri buss gynnar miljön och är en viktig service för alla som vill åka kollektivt och miljövänligt. För att inte tala om alla dem som inte har något annat alternativ.
Nästa steg bör vara att vi börjar planera för avgiftsfri busstrafik i hela landskapet. Det nuvarande systemet måste ses över och nya smarta lösningar måste tas fram. Nu satsar landskapet 1,5 miljoner € på busstrafik på landsbygden. En trafik som många är missnöjda med.
En förändring liknande den Mariehamn gjorde år 2000 bör göras också på landsbygden.
Barbro Sundback (s)