DELA

Avgiftsfri buss förnuftigast

Det börjar dra ihop sig till valår, vilket betyder att bland annat frågan om avgifter eller inte i lokaltrafiken dyker upp. I en insändare hänvisar Anthonio Salminen till rättviseaspekten, men i ett samhälle kan man inte tillämpa millimeterrättvisa. Givetvis vore det idealiskt om alla kunde betala för bara det de använder, men det är inte praktiskt genomförbart. Även de som aldrig använder buss eller lånar en bok på Biblioteket är med och betalar dessa. Även de som alltid cyklar eller går är med och betalar för biltrafiken. Även om jag aldrig skulle åka taxi, är jag med och betalar för taxitrafiken, då den subventioneras via skattsedeln. En subvention som för övrigt slår helt fel då den gör att det helt saknas incentiv att skaffa billiga, bensinsnåla taxibilar. Och nej Tony, det gick inte bra på 80 och 90-talen med avgifter. Nolltaxan infördes som ett försök att stoppa en nedåtgående trend i bussåkandet. En trend som om den fortsatt hade inneburit slutet på busstrafiken.

Jack Sjölund å andra sidan försöker lyfta upp miljöaspekten, men misslyckas kapitalt eftersom han förbiser det faktum att det är kallstarterna som förorenar mest. Moderna bilar, med katalysatorrening, kräver att katalysatorn ”tänder” för att den skall göra nytta. Detta tar normalt 5-15 minuter. Före katalysatorn ”tänder” är avgasutsläppen lika stora som för en bil utan katalysator, i vissa fall t om större. Således är en Västernäsbo som kör bil till centrala Mariehamn ofta en större miljöbov än en Godbybo.

En vanlig missuppfattning är att man i städer som har avgift i kollektivtrafiken, betalar vad det kostar. Så är inte fallet. Normal subventionsgrad är 75-100%, det vill säga du betalar kanske en fjärdedel.
Problemet med avgifter är att de kostar i administration och därför används inte avgifter inom kollektivtrafiken för att finansiera denna, utan för att styra användandet. Det är inte ovanligt att det kostar mera att ta ut avgift än att låta bli, men i en storstad som Stockholm kan det ändå vara förnuftigt för att jämna ut åkandet.

Som mariehamnare förutsätter jag att stadens styrande hanterar våra skattepengar på ett förnuftigt sätt. Att ta ut avgifter som sedan används för att administrera uttagandet av samma avgifter är inte förnuftigt.
Sammanfattningsvis kan man säga att om man bortser från ideologiska argument, utan ser strikt samhällsekonomiskt så är det förnuftigast att behålla nolltaxa på stadsbussen.
Anders Gustafsson