DELA

Avgiftsfri barnomsorg i Mariehamn!

När vi läser om Mariehamn så läser vi mestadels om våra problem och hur mycket skulder vi har. Vi måste tänka och våga pröva nya lösningar för att vända läget för staden. Vi måste även få människor att känna en framtidstro i staden. Man skall känna att det är i Mariehamn jag vill bo och att vi politiker satsar på människorna i staden.
Vi har länge talat om att vi vill att barnfamiljer flyttar in till Staden. Vad är då viktigt för barnfamiljerna? Jo, god kvalité på barnomsorg och skola, det sociala skyddsnätet, deras kontaktnät och att det överlag är tryggt och säkert. I dagsläget har vi inte råd att spara vare sig på skola eller barnomsorg.
Vi skall säkra vår goda servicenivå inom dessa områden. Vi måste se på stadens ekonomi långsiktigt och då är det aldrig en lösning att spara på (service för) barn och ungdomar.

Nu talar vi om ytterligare en höjning av barnomsorgsavgiften. Det betyder att barnfamiljerna antagligen åker på en ”dubbelbeskattning” då Mariehamn troligen höjer skatteöret. Avgifter är trots allt en sorts brukarskatt. Vi måste satsa på barnfamiljerna och därför tycker jag att vi skall slopa barnomsorgsavgiften helt.
Det skulle betyda att Mariehamn skulle förlora 732.700 (det är vad man i budgeten för år 2013 tror man skall få in i avgifter) . Det motsvarar en skattehöjning på ca 0,35%.

Barnfamiljer skall vi satsa på för att i varje familj finns det nästan alltid en eller två personer i arbetslivet. Det är svårt att som barnfamilj inte bidra till att samhället får pengar. Köp av kläder, leksaker, hushållsartiklar, mat, bio, simning, fritidsaktiviteter etc.
De gör också av med de mesta av dessa pengar i närområdet Mariehamn eller åtminstone på Åland. Därför skall vi se till att de är så köpstarka som möjligt. En familj med ett barn får 2.580 euro (dagisavgiften) mer att röra sig med minus 0.35% i skattehöjning. Då båda föräldrarna i hushållet tjänar 30.000 euro i året var blir det 17.50 i månadskostnad för dem dvs 197,50 mera i månaden att röra sig med. Det är mycket pengar och viktiga pengar för familjerna och det åländska samhället.
Givetvis är det positivt för samhället och kommer dessutom folk tillbaka i arbetslivet snabbare så stiger stadens skatteinkomster och arbetskraften ökar i Mariehamn.

Vi kommer som motargument höra om att det blir ökat tryck på barnomsorgen och förmodligen blir det några fler föräldrar som vill ha sina barn i stadens barnomsorg men det är ju det vi vill. Det kräver dessutom att vi skapar fler barnomsorgsplatser vilket vi ändå behöver.
Det blir mycket mindre pappersarbete uppe på barnomsorgen och även nere på ”golvet” där ingen längre behöver kolla att man bara är halvtid. Uppe på barnomsorgen kan vi då kanske ta bort en tjänst och på dagisarna och fritidshemmen så behöver inte tid läggas ner på statistikförande utan på det viktiga, våra barn!
Dessutom försvinner orättvisan i avgiftssystemet där de ”rika” betalar för de andra barnen och även för de som har höga huslån men ändå måste betala full barnomsorgsavgift då inte räntan räknas bort när avgiften beräknas.
Vi kommer att höra motståndare till förslaget och deras rädsla att barnen får mindre tid med sina föräldrar. Vi måste våga tro på föräldrarna i staden och jag garanterar att majoriteten vill vara så mycket de bara kan med sina barn. Även om de har en arbetsdag på åtta timmar så har de sexton timmar tillsammans med sina barn.
I dagens värld så är de sociala relationerna och spelreglerna i grupp så viktiga för barnen att kunna när skolan börjar. Den här gruppdynamik träningen är väldigt svår för föräldrarna att utföra hemma och därför är deras dagistid väldigt viktig. För de föräldrar som väljer att lämna sina barn tidigare förbättras lönen när de snabbare kommer ut i arbetslivet (ålderstillägg,etc) och man tjänar ihop till en bättre pension. Med bättre löner och pensioner så höjs skatteinkomsterna och konsumtionsmöjligeterna i Mariehamn.

Ett argument från de utan småbarn är varför man skall betala skatt för saker man inte nyttjar. Samtidigt tycker medborgarna nog bättre om att betala skatt för barnfamiljernas bästa i Mariehamn istället för exempelvis en konstgräsplan eller Islandia de inte använder.
Jag vill inte ha ett system där det bara är de som brukar servicen som skall betala den. Skolan skulle då bli otroligt dyr, de som kör mycket på vägarna skulle betala för den infrastrukturen, konstgräsplanen skulle bara betalas av dem som nyttjar den och deras föräldrar etc.
Det är INTE vad vi har för skatteöre i staden som styr att familjer flyttar till vår Stad utan vår servicenivå. Vi skulle bli unika som enda kommunen där barnomsorg är avgiftsfri vilket skulle ge mycket god publicitet.
Det är trots allt barnomsorg, skola och omsorg överlag som Mariehamnare är villiga att höja skatteöret för!
Henrik Löthman (S)