DELA

Avgasstaden Mariehamn

Nu när stadsbussen avgiftsbelagts och turerna reducerats, utan att åtgärder för att minska den alltför omfattande biltrafiken vidtagits, är det dags att presentera Mariehamns nya slogan: ”Avgasstaden Mariehamn” .Grattis till sloganen, den är helt gratis, och det behövds inga konsulter!

Låt oss alla hjälpa till att sprida den nya sloganen runt världen, så att folk inte kommer till Mariehamn för att bli besvikna ! Politikermajoriteten i Mariehamn fick sin vilja igenom och nu för alla ta konsekvenserna. Politikerna borde ta sitt ansvar och på allt sätt främja den lätta trafiken och kollektivtrafiken och vidta åtgärder för att minska på den skadliga biltrafiken. Istället gör man helt tvärtom. Det viktigaste tycks vara att alla får avgasa var de vill och hur mycket de vill.

Hur lätt skulle det inte ha varit att vidta åtgärder för att begränsa biltrafiken i centrum och på de nya bostadsområdena, införa parkeringsavgifter m.m. och satsa på kollektivtrafiken men inget har gjorts mot biltrafiken, fastän politikerna tycks vara medvetna om att biltrafiken ökat med nästan hälften på drygt 10 år. Mariehamn toppar dessutom statistiken över bilolyckor i hela landet.
Då de som har makten inte gör något, får väl gemene man visa sitt ogillande mot dem som envisas med att dagligen ensamma köra bilar och sprida avgaser och buller i omgivningen, så att de inser vad de håller på med. Åtminstone de ensamma bilisterna stämplas som mycket lata eller sjuka ! Varför skulle de annars behöva ta bilen för korta sträckor i stan ? Det är nog oftast ren egoism och bekvämhet, och då får man ta konsekvenserna. Vi känner ju redan alla till devisen ”han orkar inte ens gå på jobb”.

Nu när det är sommar kan man inte ens skylla på vädret. När busstrafiken minskats måste givetvis även den skadliga biltrafiken minskas betydligt. Läget för bilisterna har nu helt förändrats. Pressen på bilisterna att sluta köra har nu ökat betydligt, man kan inte längre bara se mellan fingrarna på bilarna. Det går inte att fortsätta som förut och låtsas som om inget hänt när kollektivtrafiken nedmonterats. Minska nu bilister på ert bilkörande så gör ni staden bättre och räddar dess och ert eget anseende.
Det gäller givetvis även mopedbilar och mopeder som likaså är avsedda för rörelsehämmade personer, men trots det mest används av ungdomar, som då även blir stämplade som rörelsehämmade redan i ung ålder. För de mestadels korta avstånden i Mariehamn är den lätta trafiken den naturliga, och de som inte kan cykla eller gå använder bussen. Egen eller leasad bil bör användas bara flera tillsammans och ensamma endast i nödfall eller för längre resor. Det gäller givetvis även alla slags firmabilar. Arbetsfordon lämnas givetvis på arbetsplatserna.
”Besviken”