DELA

Avfallshanteringen förutsätter god planering

Mikael Stjärnfält förespråkar en central mottagningsplats för allt avfall som insamlas i landskapet. Detta är inte någon lösning, utan verksamheten kräver sakkunnig planering.

I en landskapsomfattande avfallsplan och kommunala planer skall föreskrivas hur avfallsinsamlingen ordnas:

– Dagligt avfall insamlas av entreprenörer inom tätbebyggda områden, medan andra själva för avfallet till insamling.

– Veckoavfall, i praktiken tomma förpackningar, insamlas vid butiker och stormarknader.

– Månads- och årsavfall insamlas i centrala mottagningsstationer.

Med god planering kan den operativa verksamheten skötas av privata entreprenörer. Avfallsbehandlingen blir EU-anpassad, ekonomisk, rättvis och ett hållbart samhälle kan skapas före år 2051.

Carl-Gustav Flink (Ob)