DELA

Avfall som material

Vi behöver börja se över vår avfallshantering för att få ner kostnaderna och kanske utföra verksamheten mer rationellt. Jag har tidigare presenterat min tanke om central avfallsmottagning, nu är det detaljer kring den som står i tur.

Vi behöver se över vilka material kan återvinnas, återanvändas eller materialåtervinnas lokalt istället för att köra bort allting från Åland. EU:s avfallsdirektiv reglerar mycket, men ger också möjligheter till undantag. Ett exempel kunde vara allt returglas (förpackningar) samt vanligt planglas. Här borde allting insamlas som ett material. Materialet skulle sedan kunna krossas och användas lokalt på Åland.

Glaskrosset kan användas vid vägbyggnad i vägkroppen, inblandas i ytbeläggningen eller i värsta fall kort och gott användas som material vid sluttäckning av deponier på Åland. Hursomhelst skulle det sannolikt bli billigare än att idag köra glaset till riket för återvinning. Vi måste se Åland som en helhet och nyttja resurserna smartare.

Mikael Stjärnfelt (Lib)