DELA

Även taxonomin är lånad

Nu är det faktiskt inte så att begreppet ”taxonomi” är något påfund av EU för att komplicera klassificeringen med diverse kriterier, som fossilsnålhet, hållbarhet eller bara är trevligt för dem som vill roa sig med att oroa sig över eventuella utsläpp man eventuellt förorsakat. Redan Linné på 1700-talet införde en taxonomi för klassificering av det som lever i naturen och det systemet har i stora drag bibehållits sedan dess. På samma sätt är klassificeringen av grundämnen en given taxonomin med väldigt enkla klassificeringsparametrar.

Om denna taxonomi som den använts av EU beträffande exempelvis naturgas och kärnkraft över huvud skall klassas som en taxonomi måste variabeln ”som inte avslöjar och ställer tidigare politik vid skampålen” införas. Det är en sak att även Nato så sent som 2010 klassade Ryssland som potentiell ”strategisk partner” och inte kunde se några hot mot västra Europa, trots krig i Georgien och inte ens dold rysk upprustning, men att inte i efterhand erkänna och lära sig för framtiden är inte ursäktligt. Macron ansåg för några år sedan att Nato var ”hjärndött” och det är lätt nu att se vad han menade och kanske har något lärts. Att han nu är med om denna säregna taxonomi är väl en vacker gest mot framför allt Tyskland, som ändå står inför stora problem inkommande vinter men om befolkningen dessutom skall frysa, sitter näppeligen nuvarande regering, som nästan ursäktar sig för att den regerar, så länge till kvar.

Jag ser en lokal rapport från Bryssel som kan tolkas så att tyskar har en tendens att göra om sina föregångares misstag. Tyskland lärde sig mycket nyttigt efter nazismen liksom de gjorde under 1800-talet genom att införa en tullunion då ett gytter av ”stater” så småningom blev nationalstaten Tyskland; att arvsynd skulle vara specifikt tyskt låter inte korrekt och är det knappast heller.

PETER ANDERSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp