DELA

Även chefer bör hålla sig till sanningen…

I onsdagens tidning skriver äldreomsorgschef Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott, för en avdelning på lördagen. Jag vet inte var Pernilla fått den uppgiften ifrån. Efter ett underhållsarbete på fredagen blev det ”oreda” i Mariehamns stads telefoner. Felet rättades till först på måndagen varför det var omöjligt att nå vissa avdelningar hela morsdagshelgen.

Underhållsarbetet och att det skulle påverka telefonin var känt på förhand och det är anmärkningsvärt att inte de ansvariga på Trobergshemmet informerade om detta i god tid, med tanke på morsdagshelgen.

Det är även beklagligt att Trobergshemmet väljer att använda en plattform som lever på att sälja användarnas personuppgifter som informationskanal. Det vore bättre om sådan information skulle finnas på Mariehamns stads hemsida och därigenom tillgänglig för alla.

Anders Gustafsson

Svar på insändare: Inför underhållsarbetet hade åtgärder vidtagits för att säkerställa att telefonin skulle fungera. Dessvärre uppstod ett problem som inte gick att förutse. Det innebar att avdelningarnas telefoner inte gick att nå om man ringde från mobiltelefoner utan fungerade endast från fasta telefoner. Direkt när vi fick vetskap om problemet kontaktades vår leverantör och vid 17-tiden på lördagen var problemet löst. Vi känner inte till något problem att nå avdelningarna under Mors dag.

Skribenten är välkommen att kontakta stadens ledande receptionist om han önskar ytterligare information om problemet.

Stadens ledande receptionist
Therese Flöjt