DELA

Även Centern har att bevisa!

Åländsk Center fortsätter i en debattartikel att argumentera för att 16 kommuner är det mest effektiva sättet att administrera 29000 människor. Detta utan att på något sätt bygga under med fakta. Samtidigt säger man lite senare i samma artikel att man är hemskt reformvilliga och redo att diskutera sånt som gör Åland effektivare. Snacka om motsägelsefulla budskap.

Ytterligare myntar centern begreppet ”centraliserade maktorgan som betraktar sig som viktigare än medborgarna” för att ha något att argumentera mot. Ett klassiskt sätt att argumentera när riktiga argument saknas. Jag har aldrig hört någon annan politiker ta dessa ord i sin mun.

Jag är övertygad om att vi kan bibehålla närservicen och demokratin ute i regionerna. Närservicen kan säkras genom en garantilag som inte får ändras med annat än 5/6 dels majoritet i lagtinget. Inflytande kan säkras genom att man gör gamla kommungränserna till valkretsar så att alla regioner får representation i beslutande organ. Ja, jag kan t.o.m tänka mig en överrepresentation från skärgården. Vidare bör alla partier i större utsträckning aktivera sig ute i regionerna.

När det gäller bysammanhållning och talkoanda så anser jag att det inget har att göra med kommungränserna. I min by brukar vi ha gemensam bystädning, valborgsbrasa, sommarfester och en stor talkoanda för att hjälpa varandra. Men jag har aldrig upplevt att det på något sätt skulle ha att göra med i vilken kommun vi bor.

Undertecknad vill alltså behålla servicen ute i regionerna men minska på administrationen. Vi behöver inte c:a 150 beslutande organ, 16 kommunkanslier, 16 kommundirektörer, ett antal finanschefer, socialchefer, olika kommunförbund med egen administration, flera byggnadsinspektioner, tekniska chefer, byråkratiska samarbetsavtal, m.m. Åsub:s siffror visar tydligt att vi kan effektivisera kommunsektorn.

Att driva kommunerna kostar idag c:a 165 milj medan t.ex ÅHS kostar c:a 85 milj. De flesta partier vill att ÅHS skall drivas så rationellt som möjligt, medan kommunerna enligt Centern skall sitta i orubbad bo. Jag ser heller inget motsatsförhållande i att bejaka innovationer och tillväxt parallellt med en kommunreform. Tvärtom så förstärker man möjligheten till tillväxt med en effektiv kommunal sektor.

När det gäller Centerns framhävande om sin förträfflighet genom åren så kan jag delvis hålla med. Tillsammans med de andra etablerade partierna har man varit med och tagit ansvar för Åland. Tyvärr så kom glorian på sned senaste period då man tillsammans med obundna/moderaterna och socialdemokraterna lämnade regeringsperioden med ett stort strukturellt underskott om minst 20-25 miljoner. Ett underskott som också tidigare regeringar har ansvar för. För att komma tillrätta med underskotten så kommer att krävas hårt arbete, strukturförändringar, prioriteringar och ödmjukhet från många håll.

Jörgen Strand