DELA

Avdramatisera självständighetsfrågan

Eftersom det inte finns ett färdigt genomarbetat självständighetsalternativ tycker jag att det varken är nödvändigt eller ens önskvärt att inför höstens lagtingsval ha en bestämd åsikt angående frågan om vi på Åland i framtiden skall fortsätta att ha självstyrelse eller om vi skall bli självständiga.
Det finns en risk att frågan om eventuell självständighet får onödigt stort utrymme i valrörelsen, vilket i så fall kommer att dra fokus från andra viktiga frågor. Ett sätt att avdramatisera självständighetsfrågan kan vara att visa att viljan finns att efter valet i regeringens regi inleda en utredning som en förberedelse för en eventuell folkomröstning om fortsatt självstyrelse kontra självständighet.

Utredningen bör ske helt på sidan om den dagliga politiken. För att inte skapa kaos är det mycket viktigt att alla partier är eniga och tydliga med att fram till folkomröstningen är det enbart självstyrelsepolitik som bedrivs utåt.
I arbetet skulle man t ex kunna utgå från en vanlig SWOT-analys där en eller flera arbetsgrupper ser på de två alternativens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är en metod som används med framgång på strategimöten inom företagsvärlden och kan också användas för att utarbeta en framgångsrik strategi för vårt ”Ab Åland”.

Vi behöver inte stressa fram underlagen till de två alternativen utan det kan gärna få ta flera år, kanske t o m 5-10 år, innan det är dags för folkomröstning. Det är viktigt att alternativen jobbas igenom flera gånger och får ligga vilande där emellan. Nya möjligheter och utmaningar kommer säkert att läggas till under arbetets gång och olika delutredningar kommer att behöva göras.
Beredningens uppdrag bör vara att ta fram två så bra alternativ som möjligt. För att inte hämma kreativiteten är det bra om både partier och enskilda inte på förhand har en alltför färdig åsikt i frågan.

Trots ett gediget förarbete kan det till slut ändå bli så att vi beslutar att inte genomföra folkomröstningen på grund av att vi inte lyckas få fram ett realistiskt eller tillräckligt intressant självständighetsalternativ.
Oavsett om utredningen leder till en folkomröstning eller inte tror jag att själva processen är mycket värdefull i sig och kan ge många uppslag till intressanta lösningar som vi kan dra nytta av på det framtida självstyrda eller självständiga Åland.
Pär Eriksson