DELA

Avbytarverksamheten viktig för det åländska jordbruket

I landskapsregeringens förslag  till omställningsbudget  föreslås att avbytarverksamheten skall privatiseras f.o.m. år 2015. Detta samtidigt som man vill öka den totala mjölkmängden på Åland.
Det är utmärkt att det finns visioner för att utveckla näringen men man måste också försöka se helheter och vad olika åtgärder får för effekter.

Ålands Producentförbund är mycket kritiska till de kraftiga nedskärningar av avbytarverksamheten som föreslås. Avbytarsystemet har funnits i många år och tillkom ursprungligen som en social förmån i latbruksinkomstpolitiska förhandlingar och Eu har godkänt systemet. Avbytarsystemet är viktigt inte enbart för mjölkproduktionen utan för hela djurhållningen.
En mycket stor del av det öppna landskapet kommer inte från det stora mjölkgårdarna utan är till stor del en produkt från medelstora mjölkgårdar och mer småskalig djurhållning. Trots att antalet mjölkgårdar minskar hela tiden finns det ändå många mindre besättningar där en fungerande avbytarverksamhet är avgörande för en fortsatt drift. Detta gäller även för många köttgårdar och fårbesättningar.

Det är anmärkningsvärt att vi på Åland skall försämra systemen jämfört med riket utgående från att vi till stora delar har den huvudsakliga marknaden för våra produkter i riket och redan har nackdelar med höga fraktkostnader på förnödenheter och extra kostnader för att frakta produkterna till marknaden. I riket utvecklas avbytarsystemet bl. a. på så sätt att antalet semesterdagar utökas.
Det projekt som syftar till att kraftigt öka mjölkproduktionen på Åland kan delvis bli ett slag i luften om man samtidigt slår undan fötterna för de mindre besättningarna som trots allt är ungefär hälften av besättningarna. Dessutom innebär flera nya stora besättningar att det behöver finnas gårdar som tar hand om de kalvar som inte går till rekrytering.
Innan man vidtar fler steg i denna fråga borde man utvärdera den kraftiga neddragning som redan gjorts och utgående från att vi borde ha minst likadana möjligheter som i riket även se på bl.a. de möjligheter till vikariehjälp i samband med vårdledighet som man har i riket.
Henry Lindström
Vik. vd Ålands producentförbund