DELA

Avbytarlagen avgörande

Våra politiker har makt att agera i avbytarfrågan, som är viktigt för ca 70procent av mjölkgårdarna på Åland (och för får- och köttnäringen). För stommen i den åländska jordbruket är familjejordbruk . Avbytarlagen ligger under åländsk behörighet. Så sent som i november 2014 klubbades den försämrade avbytarlagen igenom i lagtinget, förra försämringen gjordes 2011. I Finland har man inte gjort några försämringar, där ligger lagen under social- och hälsovårdsministeriet.
På mjölkkrismöte på onsdagen diskuterades det hur man kan rädda mjölken på Åland, många konstruktiva förslag kom fram. Avbytarfrågan nämndes fyra gånger under mötet, men den diskuterades aldrig som ett alternativ.

Jag hoppas att politikerna tittar på nytt på avbytarlagen som är inte helt färdigbehandlad. Nu kommer det att bli intressant att se om våra politiker verkligen vill göra något för djurbönderna på Åland, eller om det bara var tomt prat. När man pratar mjölk bör man komma ihåg att tjurgårdar är i ett symbiosförhållande med mjölkgårdar.

Här kommer några axplock på vad landskapsregeringen och lagtinget så sent som i november klubbade igenom i avbytarförändringen.
-Avbyteriet har privatiserats och det blir mycket dyrare och osäkrare för bonden att anlita avbytare. IFinland har alla djurbönder rätt till 26 helt avgiftsfria lediga dagar
-Vikariehjälpen förändras radikalt, alla djurbönder hamnar i en betydligt sämre sits än våra finska kollegor, frågan är stor om man ens råd att vara sjuk eller borde man ringa slakteriet genast man insjuknar. Genom denna försämring rasar grundbulten i avbytarsystemet
-Moderskaps, faderskapsledigheten blir sämre, kortare och mycket dyrare. Jag kan intyga att det är inte jätteskoj för varken babyn eller den vuxna att ha baby med i lagård

Ja det här var några av punkterna, men på upp till 18 punkter är den åländska avbytarlagen sämre än den finländska. Våra politiker har makten att ändra och se till att vi på Åland också har en bra lag
Just nu verkar det som om alla politiker har insett att mjölken krisar på Åland, trots visionen om 1000 nya mjölkkor. Det skulle vara skäl att politikerna verkligen gör allt för att rädda den viktiga näringen.

Visst, avbyteriet räddar inte likviditetsproblemen på gårdarna, som kan uppstå på grund av att mjölkstödet ändras, mjölkpriset sjunkit, ett försämrat LBU och förseningar med att betala ut jordbruksstöden 2015, vissa stöd kommer först att komma 2016.
Men genom att låta avbyteriet finnas kvar utan extra kostnader för bonden och möjlighet att få vikariehjälp för skäliga kostnader , gör man mycket för bondens ork och kraft och möjlighet att orka fortsätta ha mjölkkor under dessa kristider. Våra politiker har makten att se till att vi djurbönder inte är en sämre sits än våra finländska kollegor. Jag hoppas att viljan finns, att unna bonden ledigt någon dag, för att hen skall orka fortsätta producera mjölk, för utan det vita dryck stannar ÅCA
Yvonne Mattsson ,
mjölkproducent