DELA

Avbytare är viktiga för jordbrukarbarnen

Vi kvinnor inom ÅPF:s kvinnoutskott är oroliga över landskapsregeringens sparkrav inom avbytarverksamheten. Vi oroar oss främst för barnfamiljernas situation. Vi ser att kvinnor och barn drabbas mest.

Med den avbytarlag som nu finns har jordbruksföretagarna rätt till 33 dagar ledighet per år, men risken finns att dessa dagar kommer att minska i antal p.g.a. hotet om förestående neddragningar i budgeten.
Avgiften för denna service är fr.o.m. år 2010 15 euro /avbytare/dag. Gården har också kunnat ta ut 12 dagar s.k. veckoledighet till en avgift om 10 euro per påbörjad timme, förutsatt att avbytare har funnits tillgängliga. I Finland har vårdlediga jordbrukare rätt att få erhålla ytterligare 100 dagar per år som vikariehjälp. Den ersättning jordbrukaren betalar för detta är knutet till jordbrukarens inkomst.
Denna möjlighet finns inte på Åland.

Svårast är mjölkgårdarnas situation. Korna skall mjölkas tidiga mornar och på kvällarna, måndag – söndag 365 dagar per år.
Oftast krävs båda föräldrarnas medverkan. En minskning av antalet dagar som berättigar till avbytare drabbar i stor utsträckning barnen, som i ännu högre grad än nu måste delta i jordbruksarbetet
För en 10 månades gammal baby eller för en 3-4-åring är det inte roligt att kväll efter kväll vara med i ladugården eller åka med i traktorn. Alternativet är att lämna dem ensamma i huset framför tv:n. Daghemstiderna är inte anpassade till jordbrukarnas och framförallt inte till mjölkbondens arbetstider.
För föräldrarna innebär det en stress att samtidigt med arbetsuppgifterna se till att inget barn råkar illa ut i den farliga miljö de vistas i när djur och maskiner är i rörelse. Det lilla barnet vill vara lika duktig som sina föräldrar och vara med och t.ex fösa kor eller lasta fodervagnar. Dessutom tröttnar barnet innan arbetspasset är till ända.

För jordbrukarbarnen är det också viktigt att ibland få vara tillsammans med föräldrar som inte arbetar ständigt. Lite äldre barn vill gärna delta i fritidsverksamheter utanför gården. Det kan begränsas av att ingen har möjlighet att skjutsa dem till och från verksamheten. Lyckas man ändå med det, är det lika uppskattat om man någon gång har möjlighet att stanna och se på t.ex. ett ridpass eller en fotbollsmatch.

Åländska jordbrukarbarn och småbarnsföräldrar är i en sämre sits än sina finländska kolleger.
Ingen jordbrukare förväntar sig att ha lediga helger och därutöver 30 dagar semester per år. Vår önskan är att barnfamiljerna lite oftare ges möjlighet till ledighet också här. Vårt förslag är att framförallt familjer med stor bundenhet till arbetet, dvs. oftast mjölkbönder, kunde beviljas vikariehjälp 20 – 30 dagar per år utöver de nu lagstadgade 33 dagarna, så länge det finns barn under 12 år i familjen.
Detta skulle ge möjlighet att någon extra gång få vakna upp hela familjen tillsammans, äta i lugn och ro eller göra en längre dagsutfärd. Inget av detta är möjligt utan avbytare.

Ålands Producentförbunds kvinnoutskott

Yvonne Mattsson
Hannah Nordberg