Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Av annan åsikt

Ett förkortat bemötande till Susanne Fagerströms insändare torsdag 3 oktober. Att LR lät utföra en enkät bland befolkningen i Järsö-Nåtö området över deras önskan om kommuntillhörighet, Södra Åland eller Mariehamn, vid en eventuell kommunstrukturförändring stämmer. Dock var den inte enkel. Alternativen var två. Mariehamn eller något helt okänt Södra Åland.

För de flesta blev det då logiskt att skriva Mariehamn, som man känner till. Hade alternativet Lemland varit med, tror jag inte svarskvoten för Mariehamns fördel blivit 72%. Denna svarsenkät har också hela tiden missbrukats av politiker i debatter, då den inte visar hela bilden. Så det här med att respektera Järsö-Nåtöbornas vilja, är nog lite överdrivet.

Jag respekterar dock att vi har olika åsikter, men jag omfattar dem inte.

YVONNE SUNDBOM KORPI