DELA

Autostrada på Idrottsgatan

Varför är Idrottsgatan tillåten att trafikeras från båda hållen nu under ombyggnaden av Ålandsvägen?

Varför kan den inte bara vara tillåten att trafikera från tex Styrmansgatan och då endast för det bonde på Idrottsgatan, Styrmansgatan och övriga gator i ovannämnda gators närhet?

Det är som en autostrada hela dagarna i stor sett på lilla Idrottsgatan som det är nu.

Tro mig, att dom som bor vid Idrottsgatan instämmer med mej i denna insändare.

Om inte så är den som har en annan åsikt välkommen att lägga fram den i media.

Personligen kommer jag dock inte ändra åsikt om trafiken på Idrottsgatan.

EN SOM BOR PÅ KÖPMANSGATAN