DELA

Autonomiakademi på Åland

När verkligheten och förutsättningarna förändras måste man anpassa sig och lära sig fungera i den nya miljön. Gör man inte det är risken annars stor att man går under. Djurvärlden är ett exempel men också den mänskliga historien har varit obeveklig.

Kanske lite dramatiska ord för att inleda en artikel om den åländska självstyrelsen och de utmaningar den står inför kan man tycka, men ändå tänkvärt. Jag har tidigare gett förslag på att vi borde ha ”egna tjänstemän” på vissa nyckelministerier i Helsingfors för att ålandsfrågorna skulle bli rätt skötta och att vi bör kräva att statliga myndigheter alltid skall ha full service på Åland för att garantera svenskspråkig service.

Nästa förslag för att Åland skall överleva som självstyrt och svenskspråkigt är att det skapas en Ålands Akademi med inriktning på autonomi – och grundlagsfrågor. Kastelholmsamtalen som utgår från Ålands demilitarisering är en bra modell att efterlikna. Syftet med Ålands Akademin skulle vara att ta tillvara den kunskap som ännu finns om Ålands självstyrelse nationellt och internationellt. Skall Åland få en saklig behandling i framtiden måste också sakkunskapen finnas bland de rättslärda i landet.

För att vinna internationell förståelse bör det också finnas, åtminstone hos signatärmakterna en tillräcklig förståelse och välvilja. Det är ingenting som man kan ta för givet längre. Den här frågan är viktig och jag kommer därför att akutalisera den inom ramen för mitt arbete i Ålands Lagting.

Roger Nordlund

Lagtingsledamot