DELA

Attraktiva Åland inte hållbart

Hållbara Åland är tankesmedjans förslag.
Samhället skall genomsyras av hållbarhetstänkande är regeringens vision.
Turistförbundets vision är högkvalitativ och hållbar turism. Vackra ord, men när Attraktiva Åland- gruppen med Roger J, Annika J, Mikael L och Carin H tänker till blir det motorbana, golfbana och att sälja ut stränderna som är de nyskapande åtgärder som skall stöda hållbar utveckling.

Motorbana: Även om den på något sätt skulle lyckas uppfylla de låga miljökrav som dagens samhälle ställer bidrar den inte till hållbar utveckling.
Golfbana: Det går att bygga en golfbana som är ”restorable” dvs. återskapande En sådan bana bidrar till att öka den biologiska mångfalden i det område som den byggs. Denna typ av golfbana planeras inte, utan man vill i Ämnes skapa en helt vanlig bana som inte stöder hållbar utveckling.
Att bygga bort stränderna: På många turistorter börjar man förstå behovet av strandskydd och planering. Byggande i strandnära lägen för utförsäljning är värmande för stunden men inte förenligt med långsiktigt tänkande.
Ett internationellt Casino med de kringeffekter i form av kriminalitet och ökat spelberoende som med ganska stor säkerhet uppstår är svårligen förenligt med hållbar utveckling.
Mariebads utveckling kan man kanske göra hållbar till exempel genom att sätta solpaneler på taket för vattenuppvärmning och dylika åtgärder som gör det mindre resursslösande.

Turistförbundsgruppen bör nog få bakläxa på sitt arbete. Någon form av utbildning i vad hållbart tänkande innebär vore på sin plats så att de inte tror att det räcker med att säga hållbart i rubriken och sedan komma med förslag som leder käpprätt åt ett annat håll.
Hållbar turism är oundviklig, hur den skall se ut behöver vi tillsammans fundera över.
Investeringar i fel riktning nu kommer vi att få betala dyrt för i framtiden.
Vänligen
Ålands Natur o Miljö rf
PS. Vart tog natur- och kulturturismen vägen?