DELA

Åtta dödsoffer för mycket

Åland borde inte ha ett enda dödsfall på grund av narkotika. Så är det om man ser till riskfaktorerna. Och så ser min vision ut. Verkligheten idag ser tyvärr helt annorlunda ut.

Enligt polisen på Åland (enligt radion och Nyan) så avled fem personer år 2016 av narkotikarelaterade orsaker på Åland. År 2015 var det tre personer. Det är åtta för mycket.

Dessutom brukar forskningsrapporter visa att detta är ungefär 1/3 av det totala antalet då man ytterligare räknar in självmord, olyckor och långvarigt missbruk av narkotika.

Fem dödsfall på Åland motsvarar 272/miljon, då man normalt räknar i intervallet 15-64 år. Officiellt är Estland nr 1 i Europa med 130/miljon.

I officiell statistik så har man indelningen 0-10 dödsfall. 10-40 dödsfall och sedan 40+ i åtta länder i Europa.

Åland borde nästan få en egen klass för sig med 272/miljon. Enligt polisen så har antalet före 2015 pendlat mellan ett och två under hela det senaste decenniet. Det innebär 54/miljon – 108/ miljon. Åland har alltså legat i topp-3 under tio år utan att större förändringar gjorts i narkotikapolitiken.

Portugal , med 10 miljoner innevånare, hade 22 st dödsfall pga överdoser år 2013. Med motsvarande mortalitet skulle Åland ha 0,6/decennium. Åland fick årets första dödsoffer redan i januari.

När man läser rapporter om narkotika och narkotikaproblem, så är det alltid samma ”riskfaktorer” som dyker upp.

Stora städer brukar ge stora problem. Men Åland har ingen stor stad. Enbart världen minsta metropol…

En annan riskfaktor är utanförskapsområden sk ghetton. Jag känner inte riktigt till sådana heller. Eller som jag sade i Lissabon när jag diskuterade med experterna där så har vi inga ”favelor” (brasilianska kåkstäder) på Åland.

Och så brukar man ta upp arbetslösheten som en riskfaktor. På Åland har arbetslösheten det senaste decenniet legat på en extremt låg nivå i ett europeiskt perspektiv.

En stor andel utlänningar brukar tas upp som riskfaktor. Exempelvis i Estland det ryssarna som är 75% dödsfallen, trots att de bara är 25% av befolkningen. En överrisk, som det heter.

På Åland finns inte så stor andel utlänningar, och på basen av de informella uppgifter jag fått, från olika håll, så är det på Åland helt främst sk vanliga ålänningar som drabbas.

Rent generellt så säger man ofta också att lägre levnadsstandard är en riskfaktor. Och hur känns det igen på Åland? Vi brukar säga att vi ligger i topp i Europa när det gäller levnadsstandard eller BNP.

I EUs studier så visar det dig att medianåldern för de, som avlider ligger mellan 35-40 år. Men från de informella uppgifter jag fått från olika håll är de flesta dödsfallen på Åland i 20-årsåldern. Varför är vi så olika? Varför ligger vi i topp?

I stor-Lissabon, med 2,8 miljoner innevånare, så hade de ca 6 dödsfall år 2013.

Så vi borde inte ha några dödsfall av narkotikan. Varför hade vi på 29.000 innevånare fem dödsfall senaste år?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati