DELA

Att snacka går ju…

”Anställ folk som hjälper företag med skattegränsen. Nu behöver företagen akut hjälp med att sänka de helt oväntade kostnaderna som uppstått. Man borde ta en tilläggsbudget om det, här och nu” uppmanar Marcus Måtar, Obunden samling, med anledning av skattegränshaveriet i en intervju.

 

Det anmärkningsvärda är att samtidigt, dagen före, röstade De obundna, Centern, Hållbart initiativ, Moderaterna och Ålands framtid ned exakt just ett sådant förslag i lagtinget med anledning av tredje tilläggsbudgeten. I tilläggsbudgeten fanns ett anslag om 300 000 euro för att underlätta för exportföretagande inom digitala tjänster.

Liberalernas föreslog att lagtinget skulle ge sitt bifall att det anslaget även skulle kunna användas för att akut underlätta för de företag som drabbats oskäligt och hårt av skattegränsbyråkratin. Det var inte intressant, antagligen för att förslaget kom från liberalerna och röstades följaktligen ned utan vidare diskussion.

 

Men det blir ett löjets skimmer över hela hanteringen av ärendet när både näringsminister Karlström och lagtingsledamot Måtar nu föreslår och inser behovet av tilläggsresurser så att företagen antingen kunde kompenseras för det merarbete som uppstår eller skattegränslotsar som kunde bistå när det gäller det massiva merarbetet. Det fanns en möjlighet att omedelbart lösgöra medel som man struntade i av oklar anledning.

 

KATRIN SJÖGREN (LIB)