DELA

Att skylla på mig som ordförande för Kökar fullmäktige är svagt

Läste just den artikel som ingår i tisdagens tidning om Thomas Dahlgréns inlämnade ”reservation”. Dahlgrén ljuger då han påstår att jag som ordförande skulle ha uppmanat honom att lämna in skriftlig reservation. Jag som mötets ordförande upplyste om reglerna för reservation.

Att nu skylla på mig som ordförande för Kökar fullmäktige är svagt av Dahlgrén. Det är den som lämnat in reservation som är ansvarig för det som skrivs, icke jag eller någon annan som tagit emot reservationen. I och med att reservationen är inlämnad före justeringen är den en bilaga till protokollet, skulle jag inte låtit den följa med protokollet hade jag och de andra brutit mot kommunallagen.

Reglerna för reservation framgår klart och tydligt i kommunallagen. Reservation skall ges antingen muntligt eller skriftligt, skriftligt ska inlämnas senast vid protokollets justering. Fullmäktige beslöt enhälligt att justering görs omedelbart efter mötet.

HARRY HOLMSTRÖM

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp