DELA

Att skjuta sig själv i foten

Landskapsregeringspartierna Centern, Moderaterna, Obundna, Hållbart initiativ och Ålands framtid har tagit fram sparförslag för kommunerna. Större barngrupper i barnomsorg och skola, färre händer i äldreomsorgen och specialomsorgen, färre elevassistenter, nedskärningar av utkomststöd och ensamförsörjartillägg föreslås bland annat.

Det blir en nedmontering av service och välfärd som dessutom väsentligt minskar Ålands attraktionskraft. Sparförslagen drabbar direkt barn, äldre och människor med funktionsvariationer. Grupper i samhället som har svårt att få sin röst hörd och föra sin egen talan.

 

Nu har vi svaret på vad regeringspartierna kan tänka sig genomföra istället för en strukturreform. Kan någon med handen på hjärtat säga att dessa förslag är bättre än en kommunreform? Kommunens viktigaste uppgift är att ge service åt sina medborgare. Det är kommunens service som är lagstadgad inte antalet kommuner.

Regeringspartierna väljer att gå direkt på kärnan i välfärden istället för att minska administration och byråkrati. Liberalerna sätter människan i centrum framom strukturerna alla dagar i veckan och kommer inte att omfatta landskapsregeringens nedmontering av välfärden.

KATRIN SJÖGREN

ORDF, LIBERALERNA