DELA

Att må bra från start till mål

Rörelsebehovet är konstant för barn, vuxna och pensionärer. Minskad fysisk aktivitet i en av cyklerna märks i såväl välbefinnande som allmän hälsa och ökar risken för framtida problem och kostnader. Viktigt att barn o ungdomar har miljöer för spontan lek och tryggt föreningsliv där de idrottar på egna villkor. Jag har tidigare skrivit att vår grundskola bör innehållande mer rörelse, så att alla, oberoende hemförhållanden, får bra början till livslång fysisk aktivitet och optimal inlärningsförmåga.

Åländsk idrott är suverän. Ideella ledare ger våra barn fina möjligheter i en mängd olika sporter. Paf medel, kommunala bidrag och föreningars goda självfinansiering möjliggör idrottande till lägre kostnad än i våra närregioner. Lägg dessutom till allt fritidsledarna erbjuder och organisationer som t.ex. Folkhälsan.

I arbetsför ålder har många hittat sin nivå och variant på motion. De hälsofrämjande insatser företag ger sina anställda är viktiga för att minska sjukskrivningar och ett instrument för att bli en attraktiv arbetsgivare eller höja produktionsnivån inom företaget. Friskvårdsföretagen blir fler, vilket på Åland gett varierat utbud av t.ex. gym, gruppträningar samt företagshälsovård. Dessa företag ger även ringar på vattnet i form av många nya arbetsplatser.

Med högre pensionsålder måste kropp o hälsa orka med. Träningsalternativen för målgruppen pensionärer växer och bidrar till ökad livsglädje och möjlighet att undvika institutionell vård.

Satsning på livslång rörelse är viktig samhällsfråga då den ger utrymme för inbesparingar och bättre välbefinnande fysiskt som psykiskt. Höjda pensionsåldrar, utbrändhet, förslitningar och tuffare arbetstempo är något som kan balanseras upp av en tidig rörelseträning och välbalanserad friskvård. Det finns ett förhållandetal som säger att varje satsad peng på friskvård ger 4 tillbaka. Länken fritid-skola-föreningsliv-friskvård måste därför vara stark. Det tänker jag jobba för.

John Holmberg

Liberal lagtingskandidat