DELA

Att lita på barn

I ett flertal insändare till tidningen Nya Åland har unga från Strandnäs skola ventilerat sin frustration över mobilförbudet på skolan samt visar oro för stressen och kraven de ställs inför. I synnerhet Saga gör några intressanta observationer i sin insändare:

“Varför är det äldre människor som bestämmer om vi ska ha dem eller inte då det är vi unga som vet bäst vad vi unga klarar av?”

“Om ni verkligen hade brytt er om oss så skulle ni ha frågat före vad vi tyckte om förslaget.”

Ibland är det just så med barn, att vi vuxna inte inser den skada vi gör när vi saknar förtroende till deras förmåga att fatta egna beslut. Förtroende måste förtjänas heter det ibland, men hur ska man kunna visa att man är kapabel till något ifall man aldrig ges en chans?

Vi behöver bli bättre på att lyssna till barn och göra dem delaktiga i beslutsfattande som påverkar deras liv. Vi behöver se över vilka möjligheter som ges barn att vara i kontroll av sin vardag.

Beslut som fattas över barns huvuden skadar förtroendet mellan vuxenvärlden och barnen. Det ligger inte i linje med FN:s barnkonvention som uttryckligen förpliktigar myndigheter att integrera barns röster i beslutsfattandet.

Genom att ge barn och unga mer ansvar i sin vardag så stärker vi deras självförtroende och deras välmående. Vi skapar dessutom engagemang för den demokratiska processen som är grunden till vår civilisation.

Ett demokratiskt samhälle behöver en demokratisk skola.

KIM HANSSON (HI)