DELA

Att låna är inte lösningen

Vad har Folke Husell och Jussi Halla-Aho gemensamt? Inte mycket annat än att de gör kopplingar mellan demokrati och skuldkrisen som Europa och USA nu upplever. Det finns en poäng i resonemanget; politiker tenderar att göra vad som står till buds för att vinna väljarnas gunst i nästkommande popularitetsomröstning och måste man låna så måste man, det gör ju alla andra, typ.

Vad ska vi göra då? Avskaffa demokratin och anställa en snål diktator som sparar med hjälp av militärmakt? Nej, verkligen inte. Demokratin måste utvecklas så att folk får större insyn och förståelse för vad välfärden verkligen kostar. En viktig åtgärd är att få en tillräcklig och effektiv revision och genomlysning av landskapets fögderi. En aktivare kommunikation vad olika delar av välfärden kostar är också viktigt. Ålands folk måste göras medvetet, har man gett sig in demokrati måste man demokrati tåla.
Det är val om 24 dagar då ålänningarna väljer lagting som ska förvalta landskapskassan. Hur många väljare bekymrar sig över att det är 32 miljoner underskott i bokslutet för 2010? Hur många röstar utgående från det?
Knappast alltför många, det känns alltför fjärran, det är bäst att rösta på någon som inte pratar så mycket om just det. Det är risk att det går samma väg för Åland som för övriga världen om vi inte sätter stopp.

Obunden Samling säger tydligt i valprogrammet nej till lån för att täcka driftskostnader och att vi är bredda att göra tydliga prioriteringar. En röst på oss gör att Åland inte blir som Grekland.
Danne Sundman
Obunden Samling