DELA

Att köra skutan på grund

Det är med växande vrede vi arbetstagare stått och sett på hur landets regering gång på gång vill köra vår gemensamma skuta Finland på grund.

Då facket med långa tänder, och under hot om tvångslagar, gick med på konkurrenskraftsavtalet (KIKY-avtalet) gav statsminister Juha Sipilä ett löfte om att inga fler försämringar gällande arbetsmarknaden skulle ske under denna regeringsperiod. Detta löfte har han svikit flera gånger om.

Nedskärningar i arbetslöshetsskyddet, förlängd prövotid, införande av aktiveringsmodellen …ja listan kan göras betydligt längre. Med sina förslag naggar regeringen arbetstagarens trygghet och tro på framtiden i kanten.

Sista droppen för oss arbetstagare är lagförslaget gällande lättnader i uppsägningsskyddet för företag med under 20 anställda. Lagen ska vara lika för alla. Därför kan vi inte skapa en lagstiftning med olika villkor beroende på hur stort företag du råkar arbeta i.

Detta snabbt framtrollade lagförslag kommer inte ha någon sysselsättande effekt. Detta förslag skapar enbart oro och otrygghet på arbetsplatserna. Vem vågar mer söka ett jobb på ett mindre företag, om uppsägningstryggheten försämras?

Detta kan vara förödande för företag, som redan nu har svårt att hitta arbetstagare. Dessutom sjunker framtidstron hos arbetstagarna, vilket i sin tur leder till minskad konsumtion. Regeringen skjuter sig själv i foten!

Regeringens inkompetens i arbetsmarknadsfrågor och oförmåga att sätta sig in i en annan människas situation har försatt oss i denna situation. Fackmedlemmarnas tålamod börjar tryta och protesterna mot regeringen hårdnar. Allt fler av FFC:s fackförbund utlyser nu i rask takt stridsåtgärder, som en politisk manifestation mot den sittande regeringen.

Vi ställer oss helt bakom Industrifackets utlysta övertidsförbud. Det får bli ett slut på daltandet med denna regering.

INDUSTRIFACKETS SVENSKA SEKTION

HANNA BORISOV/SUND
RONJA GRÖNHOLM/RASEBORG
MARKUS HOTTA/VÖRÅ
PER HÄLLFORS/LOVISA
MATS-JOHAN KAARS/NÄRPES
TEIJA LÖFHOLM/JAKOBSTAD
ILKKA NORDSTRÖM/JAKOBSTAD
KENT-JOHAN SVARVAR/NÄRPES