DELA

Att jobba och vara delaktig är en mänsklig rättighet

Pelaren betraktas medlemmarnas anpassning till arbetslivet som en läroprocess. Arbetsprocessen börjar på klubbhuset när man deltar i den arbetsinriktade dagen för att driva verksamheten.
Klubbhuset erbjuder dessutom medlemmarna övergångsarbete förutom den arbetsinriktade dagen, tanken med övergångsarbete är att erbjuda medlemmarna arbete på den öppna marknaden. Arbetsgivaren upplåter arbete på sina arbetsplatser åt klubbhuset. Arbetet är vanligtvis halvtid. Klubbhuset rekryterar arbetsplatserna. Lönen betalas av arbetsgivaren vilket innebär att det inte blir kostnader för samhället. I dagsläge har Pelaren tre övergångsarbete: Emmaus (städning) Exotic snacks (på Kantarellen, varuplockning och städning)och ÅHS biltvätt.

Genom personliga möten samt kontakter med de båda arbetsgivare vill vi identifiera arbetsplatser som är intresserade av att samverka för att aktivt förhindra att människor hamnar i långa sjukskrivningar och för att individer med psykiskt funktionshinder som också är långtidssjukskrivna ska ges bättre möjligheter att återkomma till arbetslivet. Det är en mänsklig rättighet att få vara delaktig i samhället (enligt WHO).
Målet med Pelarens arbetsprogram är att erbjuda medlemmarna en möjlighet att arbeta, få arbetserfarenhet och hitta sina resurser. Genom att regelbundet besöka Klubbhuset och delta i den arbetsinriktade dagen kan man senare pröva på övergångsarbete. En handledare från Klubbhuset står för inlärningen av arbetsuppgifterna och finns med som stöd under hela arbetsperioden.

För medlemmar som känner sig redo för studier eller arbete erbjuder Klubbhuset alltid stöd och hjälp. Målet är att återigen bli en skattebetalare.
För att bli godkänd i den internationella kvalitetskontrollen som gjordes på Pelaren 2012 kontrollerades bland annat hur stor del av medlemmarna som arbetar samt hur många procent som deltar i den arbetsinriktade dagen.
Av Pelarens medlemmar arbetar 28 % och 6 % studerar . I kontrollen ingår även hur stor del av medlemmarna deltar i den arbetsinriktade dagen.

Pelaren innebär inbesparningar för samhället långsiktigt och på flera plan. Kostnader på socialvård och sjukhusvård minskar. Eftersom man jobbar mot delaktighet, arbete och studier är målet att återigen bli en skattebetalare och bidra med inkomster till kommunen.
Lotta Eriksson
Klubbhuschef, Pelaren