DELA

Att göra en Johansson

Politiken i sig får sällan saker att blomstra eller utvecklas, den hämmar och drar många gånger ner tempot tills en god idé vissnar. Den legendariske kommunpolitikern Göran Johansson från Göteborg var väl medveten om det när han politiskt var med och skapade Göteborg & Co. En organisation där bransch, näringsliv och det offentliga gemensamt utvecklade hela Göteborgs näringsliv. Han var bestämd med att i den organisationen skulle politikerna ha en undanskymd roll, däremot skulle politikerna bidra med att öppna möjligheter.

Nu har landskapsregeringen möjlighet att göra en Göran Johansson.

I årets budget fanns 50 PAF-miljoner tänkta som en ”fond” för utvecklingsidéer, forskning, innovativa tillväxtsatsningar m.m. En parlamentarisk arbetsgrupp skulle arbeta fram riktlinjer för hur dessa miljoner kunde användas på bästa sätt.

Jag har lobbat för att denna arbetsgrupp skulle startas upp, men där fokusområdet skulle ligga i att skapa möjligheterna för ett Åland 2,0 med stadiga målsättningar som även om de inte uppfylls direkt, ändå gör Åland till en stark spelare jämfört med våra konkurrenter. Allt från att ha Nordens mest digitaliserade offentliga sektor, avbyråkratisering, moderniserad näringsrätt till inbromsning av den demografiska utvecklingen och hållbar tillväxt.

Gamla klyschor som är lätta att skriva och diskutera men svårare att få att blomma. Därför behöver vi helst i förrgår kraftsamla alla åtgärder, förslag och innovationer som kan bidra till att Åland snabbt är på banan igen efter pandemin och dessutom starkare än någonsin.

Jag vet att näringsminister Fredrik Karlström insåg betydelserna av en starkare ekonomi och visioner redan 2012 då han tillsatte tillväxtrådet, vilket var en mycket god ambition av honom. Nu är det dags att göra något liknande, men låt inte partiböcker eller politiken vara det grundläggande, eller att allt ska vara stationerat innanför borgen. Samla de personer som vet hur man får 1+1 att bli 3. Nu har Åland varken tid eller råd med segdragen politik.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)