DELA

Att gå till motanfall istället för att lyssna

I ett öppet brev till Camilla Gunell (30.12) ifrågasätter Unga högersinnade Socialdemokraternas daltande med Igge Holmberg. Vi frågar hur Gunell och övriga Socialdemokrater kan tillåta att det i de egna leden finns personer som anser att våld och förtryck kan vara en bra lösning för att bekämpa oliktänkare.
Ett missförstånd måste ha skett, för till svar får vi bland annat att vi ska vara försiktiga med att försvara fascism. Det här är ett riktigt lågvattenmärke och inte värdigt en annars så kunnig och sympatisk person som Gunell. Unga högersinnade är allt annat än en radikal organisation, vilket Camilla Gunell mycket väl känner till. Vi tar starkt avstånd från alla typer av extremistiskt våld oberoende om det kommer från höger, vänster elle r är religiös fanatism.

Vi blev mycket förvånade när Camilla på basen av att vi är en borgerlig organisation tar sig friheten att måla upp en bild av att vi skulle försvara nazister och fascister. Ett påstående som allvarligt talat sårar oss. Vi är ett gäng helt vanliga ungdomar, ungefär lika många killar som tjejer.
Många av oss studerar på Ålands Gymnasium, men vår gemensamma nämnare är ändå att vi är intresserade av politik. Vi vill jobba för ett bättre samhälle, och av den enkla anledningen säger vi ifrån när någon förespråkar våld och andra utomparlamentariska principer.

Vi står upp för allas lika möjligheter, vi värnar om de svaga och utstötta. Framför allt vill vi att envar ska ha rätt att säga sin åsikt, utan rädsla för att bli uppsökt och misshandlad av våldsorganisationer. När syriska flyktingar debatterades var det ett enhälligt Unga högersinnade som röstade för att vi skulle ta emot åtminstone 20 syrier. Helst fler.
Vidare konstaterades att Åland, som det välfärdssamhälle vi faktiskt är, dessutom borde rikta ännu mer resurser mot Syrien för att bidra på plats. Så långt stämmer våra åsikter förhoppningsvis överens med Socialdemokraternas och AFA:s. Vad som däremot skiljer oss åt är att vi aldrig någonsin skulle försvara att de som är emot invandring letas upp och misshandlas.
Historielöst har Camilla Gunell däremot mage att försvara Holmberg som på sin öppna Facebook länkar till artiklar och skriver: ”Här förklaras varför vi, tills vi når det Utopia som ett jämlikt antirasistisk samhälle innebär, fortfarande behöver organisationer som AFA.”

Igge, som dessutom på en tidigare profilbild på Facebook poserar med deras logo på bröstet, tar alltså öppet ställning för AFA:s fortsatta existens. Ändamålen helgar medlen, och tills vi har nått det perfekta samhället behöver vi tydligen våldsorganisationer som effektivt kartlägger oliktänkande för att sedan hota och misshandla dem.
Inget annat demokratiskt parti skulle dalta med en person som inte bara stöder AFA utan dessutom har blivit dömd för våldsbrott i domstol, poserat med terrororganisationen RAF:s logo på sin profilbild samt, enligt egen utsago visserligen på skämt, hävdat att vissa personer bara är vid liv för att det är olagligt att döda dem.

Det är av yttersta vikt att Igge får uttrycka sina åsikter. Demokratin tillåter ideologier som motsätter sig den. Vad som däremot är ett mysterium är hur Socialdemokraterna kan låta sig representeras av personer med sådana åsikter.
Att Gunell tvärtom berömmer Igge och säger att han ”ska ha heder och respekt” för sitt arbete, är ett stort hot mot de demokratiska principer som har byggt upp vårt framgångsrika samhälle. Man häpnar och kan bara föreställa sig vad som skulle hända om svenska systerpartiets ordförande Stefan Löfven skulle vara lika beskyddande med en våldsbejakare.
När en stor skara ungdomar är oroade för att intoleranta och odemokratiska krafter inom Socialdemokraterna äventyrar demokratin måste det vara världsunikt att partiordförande går till motattack och antyder att de skulle ta fascister i försvar.

Vi tar starkt avstånd från rasister, nazister, fascister och kommunister. Däremot står vi upp för deras rätt att uttrycka sin åsikt inom lagens gränser. Vad vi omöjligt kan acceptera, men som Socialdemokraterna tydligen skriver under på, är att organisationer som AFA behövs. AFA som alltså proaktivt letar upp oliktänkare för att misshandla och hota dem.
Är det verkligen Socialdemokraternas officiella ståndpunkt att försvara dessa odemokratiska principer anser vi att de borde skriva om sitt partiprogram.
Unga högersinnade (UH)