DELA

Att få Veikkaus verksamhet tillbaka är mycket viktigt

Att få tillbaka Veikkaus verksamhet till Åland är, precis som Anders Holmberg skriver den 8 april, mycket viktigt och är något som jag aktivt arbetat med. Det är i dag mycket konstigt ifall Åland är den enda punkten i Europa där man exempelvis inte kan spela på Eurojackpot. Veikkaus spel på Åland är en tradition sedan 40-talet och jag har jobbat, och kommer fortsätta jobba, för att den traditionen ska fortsätta.

Problemet är att frågan inte direkt är en riksdagsfråga. Ingen har med full säkerhet hittills kunnat säga om det finns några problem med den finländska (eller den åländska) lotterilagen.

För tillfället pågår ett arbete mellan inrikesministeriet och landskapsregeringen gällande att kartlägga dessa saker. Riksdagen är inte formellt en aktör där, men jag och flera andra ledamöter har understrukit till inrikesministeriet och ministern hur viktigt det är att man snabbt hittar en lösning.

Då Veikkaus meddelade om att spelen upphör på Åland var jag omedelbart i kontakt med Veikkaus dåvarande vd. Jag har också haft regelbunden kontakt med nya Veikkaus vd och ledning, liksom med Paf, inrikesministeriet och landskapsregeringen.

Jag har kontinuerligt fått information från inrikesministeriet och landskapsregeringen som säger att arbetet med att kartlägga problemen framskrider. Riksdagen har dock inga formella verktyg eftersom man inte kunnat säga om det är lagen det är problemet.

Därför måste vi respektera det arbete som inrikesministeriet och landskapsregeringen nu gör. I stället har jag aktivt använt min position som Ålands riksdagsledamot att trycka på, intressebevaka och att vara ett informellt bollplank för att hitta lösningar. Jag har haft diskussioner med både förra inrikesministern Paula Risikko (C) och nuvarande inrikesministern Kai Mykkänen (Saml) om saken.

För att Veikkaus verksamhet ska komma tillbaka behöver alla vilja det och dra åt samma håll. Jag vill fortsätta dra riksdagen åt det hållet och min förhoppning är att frågan ska kunna lösas då en ny regering tillträtt, och inrikesministeriet och landskapsregeringen identifierat om det finns behov av att ändra lagstiftningen, eller övervakningen, så att Veikkaus verksamhet kan komma tillbaka som tidigare.

Samtidigt ska vi fortsättningsvis slå vakt om Pafs nuvarande verksamhet i Finland. Här finns heller ingen konflikt mellan de frågorna.

MATS LÖFSTRÖM
ÅLANDS RIKSDAGSLEDAMOT