DELA

Att bo hemma inte alltid bästa lösningen i äldrevården

Den allmänna uppfattningen hos många myndigheter är att ”alla gamla vill bo hemma så länge som möjligt”.

Det är sant, så länge vi är friska till kropp och själ. Lika sant som att alla vill vara friska, sköta hemmet, köra bil, resa till södern på vintern, dansa, simma, gå på teater…… Vi gamla vill alltså ha det som alla andra har det. Och alla känner till att en dag behöver man hjälp av någon annan, i många fall långt innan man fyllt 75 år.

Att slå fast att 90 procent av alla 75-åringar ska bo hemma = ensamma är ingen lösning på det hjälpbehovet.

Det var glädjande att läsa min gamla kollega Barbro Sundbacks insändare om äldreomsorgen där hon på ett bra sätt förklarar varför inte 90 procent-regeln fungerar. Hoppas att hennes partikamrater med flera läser hennes och andras insändare, särskilt Runa Lisa Janssons, Ulf Wemans, Runar Karlssons

Minister Wille Valve talar om att man bli passiviserad på serviceboendena. Jag påstår att man blir mera passiviserad av att bo ensam i sitt eget hem med ett snabbt besök var eller varannan dag. När man ingen har att prata med då är man ensam.

En annan mening som gärna och ofta upprepas av experterna är ”rätt vård på rätt nivå”, helt riktigt. ÅHS/landskapsregeringen har bidragit till att detta inte alltid sker. I och med nya ÅHS-lagen och förändringarna i geriatrin så har vårdtyngden förflyttats från ÅHS till institutionerna och kommunerna. Det vill säga institutionerna har blivit Gullåsen och serviceboendena får ta hand om dom som tidigare var på institutionerna.

Jag anser att den här förändringen har gått för långt. I ivern att minska kronikerplatser och spara pengar skriver ÅHS ut patienter som fortfarande behöver sjukhusvård, vilket enligt lagen är ÅHS ansvar. Det här har också medfört otaliga in- och utbesök på akuten för många multisjuka gamla. Det är varken god vård eller kostnadseffektivt. Jag önskar att vi på Åland även i fortsättningen skulle kunna erbjuda en individ-och behovsbaserad vård och inte en landskapsregeringsbaserad vård.

Till sist. Vi tickande bomber, vi blir flera hela tiden, är många gånger goda skattebetalare och inte bara kostnadskrävande. Men vi hamnar lätt i kläm när vi inte behärskar internetlivet; vi har svårt att betala räkningar när bankerna stänger, vi kan inte få kontakt med myndigheter eller boka olika tjänster med mera.

GUN CARLSON
F.D. AVDELNINGSSKÖTARE PÅ GULLÅSEN, SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSMINISTER, M.M., NUVARANDE ORDFÖRANDE FÖR NORRA ÅLANDS PENSIONÄRER.