DELA

Att avskaffa affärstidslagen sänder fel signaler

I Norden är vi bland de allra värsta när det gäller att konsumera mer än vad planeten klarar av. I Finland inträffar den 5 april Overshoot Day – dagen då årets resurser tog slut. Det är datumet då vi förbrukat så mycket av jordens resurser, som jorden själv har förmåga att skapa under året. Resten av året lånar vi alltså av kommande generationer.

Omkring oss har vi samtidigt en växande skara människor som spinner i ekorrhjul av stressigt arbete för att klara av sina amorteringar för de stora inköpen. Hushållens höga skuldbörda på Åland och den ökade psykiska ohälsan vittnar om att vi är långa vägar från att nå visionen om det bärkraftiga samhället.

Ur Ålands utveckling s- och hållbarhetsagenda framgår att en omställning till en hållbar konsumtion av varor och tjänster är en total nödvändighet för att uppnå de andra hållbarhetsmålen. Regeringsprogrammet tar därför utmaningen på största allvar och innehåller flera ambitiösa skrivningar i den riktningen. Det handlar bland annat om att öka den lokala, hållbara konsumtionen framom importerade varor, se över upphandlingskriterier och -lagstiftning samt gynna initiativ som ökar omställningstakten.

Hållbarhetsfrågorna ska dessutom genomsyra all annan lagstiftning, alla budgetar och alla beslut.

Förslaget att avskaffa affärstidslagen sänder fel signaler. Även om förslaget enbart handlar om att all minutförsäljning ska tillåtas ske under tre fler dagar under året, är det samtidigt ett sätt att säga: Kommersialisera mer ledig tid! Utnyttja alla möjligheter! Konsumera mer!

Snarare behöver vi på Åland något helt annat: mer ledighet och en mer eftertänksam konsumtion. Det ger en avstressande effekt att veta att en stor del av samhället håller stängt – att vi förväntas göra något annat än att konsumera. Det kan till och med vara den allra största formen av frihet – frihet från stress och hets.

Samhället kommer inte att tjäna på att sälja bort den frihet som värdefulla lediga stunder innebär. Vi människor och vår planet tjänar däremot på att vi konsumerar mindre och bättre, och får tid till det som betyder allra mest för oss.

Hållbart initiativ förde fram dessa tankar i regeringen men fick dessvärre inget gehör.

SIMON HOLMSTRÖM (HI)