DELA

Åtgärda replokalsbristen!

En väsentlig och nödvändig förutsättning för ett välmående kulturliv är att det finns lokaler som är ändamålsenliga och tillgängliga för dem som utövar sin verksamhet. I dagsläge råder en påtaglig brist på rep – och verksamhetslokaler som är anpassade för denna typ av verksamhet och som har en överkomlig hyra.
Vi vill sen en utveckling av det allmänna kulturlivet på Åland , och en förutsättning för detta är att lätt-tillgängliga ändamålsenliga lokaler tillgodoses för en överkomlig hyra till dem som inte har möjlighet att utöva sin verksamhet utan dem.

Vi anser att kommunerna och landskapet bör ta en aktiv del i denna fråga. Ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt att förse behövande med lokaler är enligt vårt förslag att befintliga och lämpliga lokaler och utrymmen tillhörande kommunerna och landskapet skulle nyttjas för detta ändamål. Ett bra exempel är Radioh uset, som lätt kunde förvandlas till en rep – och verksamhetslokaler.
Det snackas mycket från och till om att kulturverksamheten och ungdomar skall stödas(utan att nåt´händer), och om att ungdomarna skall bistås på det ena eller det andra sättet – vi hoppas och önskar att den nya regeringen som väljs in under hösten kommer att ta denna fråga på allvar och agera.
Nicolas Panisse Ordförande, Röd Ungdom
Kommunalvalskandidat (557)
Jessy Hartvik
Obunden Samling
Lagtingskandidat (57) och kommunalvalskandidat (503)