DELA
Foto: Jonas EdsvikJakt och- fiskemuseet i Eckerö.

Återinför museikortet!

Apropå onsdagens artikel om museér och deras prissättning.

På Åland fanns i 13 år ett fantastiskt projekt ” Ålands museikort” hette det. Det började om jag inte minns fel år 2000 och startades av några fantasirika personer. Det gick ut på att en turist/ålänning kunde lösa ett museikort för ett visst pris, jag tror att det då var 8,50 € och med det besöka 4 museér på Åland.

Verksamhetsledare för detta projekt blev intendenten på Ålands Jakt och Fiskemuseum. Jag kom då in i bilden år 2001. Med facit i hand efter att ha medarbetat i detta i 10 år var projektet mycket givande för de åländska museerna. Projektet fick ett startbidrag från landskapet för att trycka upp museikortet, lite påsar med logon från alla museér, några affischer osv. och sedan levde det vidare med egen kraft utan att under alla dessa år ansökt om en enda euro från Paf och Landskapet.

Kortet var tidlöst och kunde användas flera år. Ålands museikort såldes endast till vuxna, barn betalade som vanligt. Samarbetet upphörde då Ålands museum stängde för renovering och en annan stor aktör hoppade av.

Detta var en stor förlust för de åländska museernas verksamhet. Projektet gav mycket stöd för de små museerna, gav stora samarbetsvinster och en inspirationskälla för alla.

Vi samarbetade på ett mycket fint sätt, träffades på luncher och diskuterade olika marknadsföringsprojekt, gav varandra inspiration osv. Vår arbetsgrupp fungerade som ett stöd för alla små museer och privata samlare som fick ta del av marknadsföringen. Vi hade ett 50-tal mappar som placerades ut på olika hotell, Ålandstrafiken och bibliotek där turisten kunde se vad som hände på museerna.

Jag skulle nu rekommendera att då Ålands Museum öppnar i augusti: Starta upp Ålands Museikort igen!

Johan Granlund