DELA

Återinför avgiftsfri buss!

Ett internationellt nätverk av städer och kommuner som har avgiftsfri kollektivtrafik har vuxit fram och i veckan kommer Avesta kommun i Dalarna stå värd för en konferens för kommunaltjänstemän, politiker och trafikbolag på temat ”Avgiftsfri kollektivtrafik som tillväxtfaktor”.

Fokus ligger på befolkningsutveckling, hållbarhet och jämlikhet.

De städer som infört avgiftsfri kollektivtrafik får mycket uppmärksamhet för sina satsningar. I just Avesta har resandet ökat med flera hundra procent, likadant har det blivit i Kiruna. I Tallinn åker alla stadsbor utan att betala och i Göteborg har nolltaxan införts för pensionärer.

Mariehamn kunde fortfarande ha varit med i dessa sammanhang. Även här ökade resandet med flera hundra procent när avgiften togs bort i början av 2000-talet. Främst gynnade satsningen ungdomar, äldre och andra som har svårt att köra bil.

För några år sedan skars budgeten för stadsbussen ner till mindre än hälften, turerna blev färre och avgift infördes. Socialdemokraterna var enda parti som var emot.

Resandet har minskat drastiskt sedan dess. Vi vill se ett hållbart samhälle och i ett sådant kan unga ta sig från och till skolor och aktiviteter. De äldre kan handla, få service och träffas. De som arbetar ska smidigt kunna ta sig till och från jobb.

En kollektivtrafik som är helt skattefinansierad är lösningen. Tjänar du lite så betalar du mindre och tjänar du mycket så betalar du lite mer i skatt. Med skattefinansierad, avgiftsfri, kollektivtrafik så betalar var och en efter förmåga.

I stadsstyrelsen diskuterades en skattesänkning i förra veckan. När stadens ekonomi nu visar bättre resultat än på länge tycker vi att man istället kan göra satsningar där man tidigare stramat åt för att ”vi inte har råd”.

Vi går därför till val på att återinföra den avgiftsfria stadsbussen och att turerna blir minst lika många som före 2013!

Anders Hallbäck (S), Arash Ghasemi (S), Elena Lundqvist (S)