DELA

Äta silverplåster mot magsår?

I fredagens (20/1) tidning finns en insändare som förespråkar så kallat kolloidalt silver, ett medel som under de senaste åren marknadsförts som undermedel inom vissa kretsar. Vad är då kollodialt silver? Det är helt enkelt en lösning med mycket små silverpartiklar, nanopartiklar av silver. Silver i partikelform har en viss antibakteriell effekt och användes tidigare fram till ca 1940, innan man utvecklat fungerande antibiotika.

I dagsläget används även silverpartiklar för att göra vissa underkläder ”antibakteriella” vilket är ett miljöproblem eftersom silvret försvinner i tvätten och hamnar i våra vattendrag där det förgiftar vattenlevande organismer Som alla inser är det skillnad på medel för invärtes och utvärtes bruk.

Det finns överhuvudtaget inga belägg för att kollodialt silver skulle vara verksamt mot någon åkomma. Det är heller inte ofarligt.

Storkonsumenter kan råka ut för en irreversibel reaktion som kallas argyri, eller på ren svenska: Man blir blå. Ett bra exempel hittar du på sajten www.rosemaryjacobs.com Den största risken med kolloidalt silver är dock, som med alla andra ”alternativa” behandlingar, att man inte uppsöker adekvat vård i tid.

Att tejpa fast en vitlöksbit i örat är precis lika befängt som det låter, däremot finns det vissa studier som pekar på att vitlöksolja kan hjälpa i vissa fall. Dock går de flesta öroninflammationer över av sig själv. Kontakta dock hälsocentralen om du är orolig! Vidare: Om öronvärken inte avtar trots att man har tagit smärtstillande läkemedel, om man har hög feber eller om det rinner vätska ur örat eller om ett barn mår påtagligt dåligt, till exempel är slött, inte orkar leka eller prata, eller inte vill dricka skall du alltid kontakta vården direkt.

Anders Gustafsson