DELA

AT-läkare en resurs för ÅHS

Med anledning av de skriverier som varit i tidningarna senaste dagarna vill jag kommentera en del uppgifter.
I den debatt som varit har AT-läkarna utmålats som giriga, fuskande individer som åker på lyxresor till Sydafrika på skattebetalarnas bekostnad.

Min bild som studierektor och schemaläggare är en helt annan.
AT-läkarna utför en stor del av det vardagliga arbetet på vårdavdelningar samt mottagningar. De bemannar även akutmottagningen samt primärvårdsjouren. Enligt min uppfattning utför AT-läkarna som grupp detta arbete på ett mycket bra sätt.
Inom ÅHS så har vi en skyldighet att ge AT-läkarna en adekvat utbildning. Denna utbildning består i handledning, föreläsningar samt kurser på annan ort, framförallt i Uppsala.
Utöver dessa obligatoriska kurser har vi haft som tradition att erbjuda AT-läkarna ytterligare 1 veckas utbildning. Detta motsvarar ungefär vad som erbjuds på andra AT-utbildningsplatser i Sverige.

Det som framförts i pressen som ”lyxresor till Sydafrika för AT-läkare” bottnar i att 3 st AT-läkare 2008 frågade den dåvarande chefläkaren om de kunde åka till Sydafrika för att genomgå en ATLS-kurs (Advanced trauma life support) där i stället för i Sverige. Då kostnaden för kursen inte var högre än i Sverige och att AT-läkarna själva stod för övriga kostnader så beviljade chefläkaren detta. Detta medförde således ingen ökad kostnad för skattebetalarna.
Till saken hör att klinikchefen på kirurgen rekommenderar att AT-läkarna går denna typ av kurs.
Vad gäller dagtraktamenten vid utbildningsresor till Uppsala så finns det ett avtal som reglerar detta. Kontrollen vid dessa utbildningstillfällen har inte varit annorlunda än för andra ÅHS-anställda som åker på utbildning.

Om någon enskild individ har varit bedräglig skall man förstås reda ut det med den individ det berör, men att anklaga AT-läkarna som kollektiv grupp för att vara bedrägliga och att särbehandla dem uppfattar jag som både kränkande och utan grund.

Angående ärendet med en disciplinär åtgärd riktad mot en enskild AT-läkare så uppfattar både undertecknad samt den fackliga representanten att det inte framkommit något som skulle kunna föranleda en sådan åtgärd.
Den kurs som AT-läkaren sökte var ” Katastrof och skadehantering i vintermiljö” vid Riksgränsen. Att man vid denna kurs kan behöva skidor uppfattar jag inte som konstigt. Denna kurs erbjuds samtliga AT-läkare i Norrbotten och kostnaden är inte större än de övriga kurser som godkänns av ÅHS ledning. Att avslå denna kurs medför således inte några sparade skattepengar.

Att säga att ingen tidigare brytt sig om att förbättra AT-läkarnas situation tycker jag är respektlöst gentemot sina medarbetare då läkarkollegor, sjuksköterskor samt sekreterare med flera har ansträngt sig för just detta
Att 11 AT-läkares skrivelse till styrelsen skulle vara ett par individers verk och resten skulle ha fallit för ett grupptryck låter inte rimligt när de i övrigt uppvisar en stor mognad och förmåga att klara svåra situationer.

Det finns naturligtvis en hel del saker som kan förbättras både för AT-läkarna och generellt inom ÅHS, men jag har svårt att tro att kreativa lösningar kommer att ske genom hätska debattinlägg i media. Förhoppningsvis borde man i inom ÅHS kunna kommunicera med varandra samt utveckla verksamheten på ett mer konstruktivt sätt i framtiden.
Ove Mattsson
AT-studierektor
Överäkare medicinkliniken
Specialist i Internmedicin och Endokrinologi