DELA

Åsub är inte problemet

Av för mig oklara skäl drar kansliminister Nina Fellman (S) in Åsub och undertecknad i ett resonemang kring varför hon vill centralisera förvaltningen och avdemokratisera kommunerna. Jag och Centern har ett hundraprocentigt förtroende för Åsub som den här gången fick ett omöjligt uppdrag av landskapsregeringen.

För Centern är självstyrelsen och demokratin centrala frågor. Därför är det kommunerna och dess invånare som ska hantera sin egen framtid. Mot den bakgrunden är det viktigt att hitta långsiktiga konsensuslösningar hellre än påtvingade förändringar som i själva verket blir försämringar.

Jörgen Pettersson

Ordförande

Åländsk Center